Number of the records: 1  

Prokop, asi 985-1053

 1. Personal nameProkop, svatý, asi 985-1053
  Birth Chotouň (Kolín, Česko) - 985
  Death Sázava (Benešov, Česko) - 25.03.1053
  Place of activity Praha (Česko)
  Sázava (Benešov, Česko)
  Charact.Zakladatel a opat sázavského kláštera, světec.
  Curriculum VitaePodle legend pocházel ze zemanské rodiny, přesné datum narození neznáme (asi kolem r. 985). Vzdělání získal při vyšehradském kostele, kde se seznámil se staroslověnským a řeckým bohoslužebným ritem. Původně působil jako pražský kanovník, byl ženatý a měl syna Jimrama. Od r. 1009 žil poustevnickým životem v sázavských lesích. Později se k němu přidali další mniši a založili u jeskyně nejprve kapli Panny Marie a později (kolem r. 1032) klášter se slovanskou liturgií. Prokop byl jeho prvním opatem. - Po jeho smrti se stal sázavský hrob poutním místem. Kanonizován byl za Přemysla Otakara I. (4.7.1204), v r. 1588 byly přeneseny jeho ostatky do kostela Všech svatých na Pražský hrad.
  Keywordskněží * mniši * opati * poustevníci * světci
  CitationVLČEK, Emanuel. Tělesné pozůstatky svatého Prokopa. Sázavsko, 1993, s. 50-77.
  Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918. 3. vyd. Praha: Libri, 1998, s. 323.
  Svatý Prokop divotvůrce. 1. vyd. Sázava: Řád sv. Basila Velikého v ČR, 2003. 110 s.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (6) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - File of geographical names - region
  (1) - Literature
  (1) - Literature for children and youth
  (6) - Monographies, maps
  (34) - ARTICLES
  (14) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1