Number of the records: 1  

Cajthaml-Liberté, František, 1868-1936

 1. Personal nameCajthaml-Liberté, František, 1868-1936
  Other name(Pseudonym) Liberté, V. L., 1868-1936
  (Skutečné jméno) Cajthaml, František, 1868-1936
  (Pseudonym) Berounský, F., 1868-1936
  (Pseudonym) Borecký, Fr., 1868-1936
  Birth Suchomasty (Česko) - 30.03.1868
  Death Bystřany (Česko) - 03.05.1936
  Place of activity Bystřany (Česko)
  Litoměřice (Česko)
  Suchomasty (Česko)
  Teplice (Česko)
  Charact.Dělnický novinář, spisovatel a sběratel lidové slovesnosti.
  Curriculum VitaeVyučil se krejčím (1884) a pracoval v Berouně. V r. 1886 odešel z domova za prací, nakonec skončil v severních Čechách. Nejdříve žil v Litoměřic, kde se seznámil se sociálnědemokratickým hnutím. Začal psát první verše a podepisoval se pseudonymem V. L. Liberté, který později přidal ke svému příjmení. Byl zde také zatčen za tajné spolčování. Od r. 1890 pracoval jako krejčovský dělník v Teplicích, v l. 1899-1930 jako úředník v okresní nemocenské pokladně v Teplicích. - Působil v sociálnědemokratické tisku a odborech. V l. 1897-1931 byl hlavním přispěvovatelem a střídavě i redaktorem časopisu Severočeský dělník. Spolupracoval i s dalšími časopisy. Pořídil bohatou dokumentaci k dějinám české sociálnědemokratické strany. Obhajoval práva českých menšin, zejména menšinové školství. Sbíral národopisný slovesný materiál. - Autor sociálních básní a prózy, sbírek pověstí, odborných historických studií a řady kronik mnoha severočeských obcí (většinou v rukopise). - Zpracoval také Kroniku dějin Suchomast, v níž jsou uvedeny opisy písemností o vzniku obce Suchomasty a dalších okolních obcí, události, které sám prožil, informace, které získal od kronikářů, a výpisky ze Zemského archivu a ministerstva vnitra do r. 1934. Řadu článků a veršů uveřejňoval také ve sborníku Krajem Horymírovým. - V r. 1937 mu byl v rodišti postaven pomník a při oslavách 100. výročí jeho narození odhalena pamětní deska na rodném domě. Pamětní deska je také v Bystřanech u Teplic, kde žil v l. 1908-1936. - (Některé prameny uvádí datum úmrtí 2. a 4. května a místo úmrtí Košťany u Teplic.)
  Keywordsspisovatelé * básníci * novináři * redaktoři * kronikáři * etnografové * sběratelé * odborní publicisté
  CitationLexikon české literatury. 1. vyd. Díl 1. Praha: Academia, 1985, s.346-347.
  KDŘ. Suchomastský liberalista. Berounsko, 1993, roč. 33, č. 13, s. 3.
  VANĚČKOVÁ-ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeňka, EHNERT, Pravoslav. Cajthamlův odkaz. Praha: Sdružený klub Otrokovice, 1996. 175 s.
  MENCL, František. Podbrdsko v životě významných osobností. Pobrdské noviny, 2004, roč. 12, č. 5, s. 2.
  Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. 9. sešit C. Praha: Libri, 2008, s. 372-373.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (1) - Literature
  (4) - Monographies, maps
  (6) - ARTICLES
  (6) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR