Number of the records: 1  

Foustka, Radim Neumann, 1907-1960

 1. Personal nameFoustka, Radim Neumann, 1907-1960, prof., JUDr.
  Birth Kročehlavy (Kladno, Česko) - 22.02.1907
  Death Praha (Česko) - 20.08.1960
  Place of activity Praha (Česko)
  Frankfurt nad Mohanem (Německo)
  Paříž (Francie)
  Charact.Vysokoškolský pedagog, novinář a autor politických a filozofických spisů.
  Curriculum VitaeAbsolvent reálného gymnázia a studia práv na UK v Praze, Svobodné školy politických nauk v Paříži a univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem. Od r. 1933 parlamentní zpravodaj, později zahraniční novinář Národního osvobození. - Člen Svazu sociálně demokratického studentstva, Svazu národního osvobození ad. - Ve 30. letech se angažoval v antifašistickém hnutí. Publicisticky se zaměřil zejména na problematiku sudetských Němců, nacismu a hrozbu nové světové války. V době protektorátu zatčen a vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Po r. 1945 šéfredaktor Práva lidu a zastánce levicového směru Čs. sociální demokracie. - Profesor Vysoké školy politických nauk, později vedoucí katedry teorie státu a práva na Právnické fakultě UK v Praze. - Autor rozsáhlých publikací a studií o vzniku, vývoji a podstatě státu, např. Válka, ano či ne?, Stát a právo, Stát, jeho vznik, podstata a vývoj, Petra Chelčického názory na stát a právo ad.
  Keywordsprávníci * novináři * redaktoři * učitelé * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté * politologové * sociální demokraté
  CitationVOPRAVIL, Jaroslav. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. Praha: SPN, 1973, s. 550.
  Malá československá encyklopedie. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1985, s. 490.
  Kulturní slovník Kladenska. Kladno: Okresní archiv.
  TOMEŠ, Josef. Průkopníci a pokračovatelé: osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878-2003: biografický slovník. 1. vyd. Praha: Demos: Česká strana sociálně demokratická, 2004, s. 44.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of geographical names - region
  (1) - Literature
  (6) - Monographies, maps
  (1) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - serials before 1950
  Databáze národních autorit NK ČR