Number of the records: 1  

Kalista, Zdeněk, 1900-1982

 1. Personal nameKalista, Zdeněk, 1900-1982, prof.
  Other name(Pseudonym) Hrbek, V., 1900-1982
  Birth Benátky nad Jizerou (Česko) - 22.07.1900
  Death Praha (Česko) - 17.06.1982
  Place of activity Mladá Boleslav (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Historik a spisovatel.
  Curriculum VitaeAbsolvent mladoboleslavského gymnázia a historie, dějin výtvarného umění a dalších oborů na Filozofické fakultě UK. Od r. 1924 asistent historického semináře UK. Od r. 1933 přednášel na Filozofické fakultě UK. Po únoru 1948 nesměl vykonávat svoje povolání, v r. 1951 zatčen a odsouzen za velezradu a podvracení republiky k 15 letům vězení. Propuštěn v r. 1960, 1966 rehabilitován. V r. 1968 jmenován mimořádným profesorem dějin na UK, přednášet však nezačal. V době normalizace opět nežádoucí, navíc téměř zcela oslepl. - Redigoval časopisy Domov, Větev, Ruch, Den, Host aj. Přispíval do časopisů Cesta, Červen, Kmen, Český časopis historický, Filozofická revue, Lidová demokracie aj. - Uspořadatel řady edic s obsáhlými komentáři. - Překladatel z francouzštiny, němčiny, italštiny a latiny. - V mládí autor sociálně kritických a lyrických veršů po vzoru J. Wolkera, např. sbírek Ráj srdce, Jediný svět aj. Od 30. let psal hlavně vědecké a vědecko-populární publikace z českých dějin, např. Stručné dějiny československé, Století andělů a ďáblů, Karel IV. Jeho duchovní tvář, Tvář baroka a knihy vzpomínek a úvah.
  Keywordsspisovatelé * básníci * prozaici * eseje * překladatelé * vydavatelé * literární kritici * historici * filozofové * odborní publicisté
  CitationAlbum representantů všech oborů veřejného života československého. Praha: Umělecké nakladatelství J. Zeibrdlich, 1927, s. 995.
  Slovník zakázaných autorů 1948-1980. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 186.
  Dokumentační přehled. 1992, roč. 27, č. 22.
  KUBÁSKOVÁ, Eva. Kdy zemřeli ..?. Praha: Národní knihovna, 1992, s. 129.
  Lexikon české literatury. 1. vyd. Díl 2/II. Praha: Academia, 1993, s. 633.
  SVATOŠ, M. Tvář ve stínu - Zdeněk Kalista. Naše rodina, 1993, č. 3, s. 8.
  Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Brána, 1995, s. 359.
  CHURAŇ, Milan a kol. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 2. vyd. I. díl. Praha: Libri, 1998, s. 307.
  Slovník českých filozofů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 250.
  Průvodce historií města Benátek nad Jizerou. Mladá Boleslav: Okresní muzeum, 1999, s. 46.
  Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. 1. vyd. Praha: Libri, 1999, s. 230.
  FERKLOVÁ, Renata. Zdeněk Kalista. Zpravodaj Benátecka, 2000, č. 4-5, s. 3-20.
  VONDRA, Václav. Vzpomínka na mládí benáteckého rodáka Zdeňka Kalisty. Zpravodaj Benátecka, 2001, roč. 25, č. 3, s. 8-9.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of geographical names - region
  (3) - Literature
  (38) - Monographies, maps
  (12) - ARTICLES
  (6) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR