Number of the records: 1  

Ertl, Václav, 1875-1929

 1. Personal nameErtl, Václav, 1875-1929
  Birth Dobříš (Česko) - 13.04.1875
  Death Praha (Česko) - 12.02.1929
  Place of activity Kolín (Česko)
  Praha (Česko)
  Příbram (Česko)
  Charact.Jazykovědec, bohemista.
  Curriculum VitaeAbsolvent příbramského gymnázia. Studoval češtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě UK v Praze. V r. 1898 pedagog obchodní školy v Kolíně. V l. 1899-1902 profesor reálky v Praze, 1900-1904 v Náchodě a poté pedagog UK v Praze. Od r. 1919 vedl práce v kanceláři Slovníku jazyka českého při Čs. akademii věd a umění. Od r. 1920 odpovědný redaktor časopisu Naše řeč. Přepracoval českou mluvnici od Gebauera. Teoretik jazykové správnosti. Spolupracovník na úpravách čítanek pro vyšší třídy. - Vydavatel učebnic a dalších publikací.
  Keywordslingvisté * bohemisté * učitelé * středoškolští pedagogové * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté * vydavatelé * redaktoři
  CitationKOŠVANCOVÁ, Eva. Václav Ertl: písemná pozůstalost. Praha: Literární archiv Památníku národního písemnictví, 1978, 12 s.
  Československý biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 134.
  ŠLECHTOVÁ, Alena, LEVORA, Josef. Členové České akademie věd a umění 1890-1952. Vyd. 2. Praha: Academia, 2004, s. 69.
  TYČ, Miroslav. Literáti Kolínska. Kolín: Regionální muzeum Kolín, 2004, s. 81.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of geographical names - region
  (3) - Monographies, maps
  (2) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1