Number of the records: 1  

Randa, Antonín, 1834-1914

 1. Personal nameRanda, Antonín, 1834-1914, prof. JUDr.
  Birth Bystřice nad Úhlavou (Česko) - 08.07.1834
  Death Dobřichovice (Česko) - 06.10.1914
  Place of activity Lužany (Plzeň-jih, Česko)
  Praha (Česko)
  Vídeň (Rakousko)
  Charact.Právník, profesor Právnické fakulty UK.
  Curriculum VitaeV l. 1852-1856 vystudoval práva na pražské univerzitě. Do r. 1860 soudní úředník. Od r. 1861 docent a r. 1868 řádný profesor občanského, obchodního a směnečného práva na pražské univerzitě. V období 1883-1884 rektor, dvakrát zvolen děkanem právnické fakulty. - Spolutvůrce české právní vědy. Přední reprezentant rakouské právní vědy v oboru soukromého práva. Organizátor českých právníků v Právnické jednotě. Člen Královské české společnosti nauk, od r. 1891 člen, od r. 1908 prezident České akademie věd a umění. Od r. 1881 člen panské sněmovny, kde zasáhl do boje o českou univerzitu a jazykovou rovnoprávnost. V l. 1904-1906 ministr Koebrova kabinetu. - Za jeho odbornou činnost mu byl udělen rytířský titul a ocenění několika evropských univerzit. - Autor odborných publikací. - Jako důvěrný přítel mecenáše Josefa Hlávky často pobýval na jeho zámku v Lužanech.
  Keywordsprávníci * učitelé * vysokoškolští pedagogové * politici * ministři * odborní publicisté
  CitationČeskoslovenský biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 585.
  TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. III. díl. Praha: Paseka, 1999, s. 20.
  ŠLECHTOVÁ, Alena, LEVORA, Josef. Členové České akademie věd a umění 1890-1952. Vyd. 2. Praha: Academia, 2004, s. 249.
  KOKOŠKOVÁ, Věra. Osobnosti Přešticka. [Plzeň]: František Spurný - APEX ART, 2012, s. 60. ISBN 978-80-87600-03-0.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (3) - Monographies, maps
  Databáze národních autorit NK ČR