Number of the records: 1  

Schartová, Markéta, 1934-2014

 1. Personal nameSchartová, Markéta, 1934-2014, doc.
  Other nameKočvarová-Schartová, Markéta, 1934-2014
  Birth Kladno (Česko) - 20.04.1934
  Place of activity Kladno (Česko)
  Liberec (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Loutkoherečka a divadelní režisérka.
  Curriculum VitaeLoutkoherečka a později režisérka Středočeského loutkového divadla v Kladně v l. 1954-1971. Od r. 1971 členka Naivního divadla v Liberci. Externě spolupracuje i s dalšími loutkovými divadly. V režijní tvorbě prosazuje metaforické chápání loutkového divadla a snahu o syntetickou formu umožňující mnohovrstevnou uměleckou výpověď. Pozoruhodných výsledků dosáhla v tvorbě pro dospělé. - Od r. 1989 docentka Loutkářské katedry DAMU v Praze.
  Keywordsloutkoherci * režiséři * divadelní režiséři * učitelé * vysokoškolští pedagogové
  CitationČeskoslovenský biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 622.
  ČESAL, Miroslav. Herečka s loutkou a režisérka Markéta Schartová. Loutkář, 1994, č. 4, s. 75.
  CHURAŇ, Milan a kol. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 2. vyd. II. díl. Praha: Libri, 1998, s. 122.
  TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. III. díl. Praha: Paseka, 1999, s. 107.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - Monographies, maps
  (4) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR