Number of the records: 1  

Špinar, Zdeněk Vlastimil, 1916-1995

 1. Personal nameŠpinar, Zdeněk Vlastimil, 1916-1995, prof., RNDr., CSc.
  Other nameŠpinar, Zdeněk, 1916-1995
  Špinar, Zdeněk V., 1916-1995
  Birth Čáslav (Kutná Hora, Česko) - 04.04.1916
  Death Praha (Česko) - 14.08.1995
  Place of activity Čáslav (Kutná Hora, Česko)
  Praha (Česko)
  Alžírsko
  Antarktida
  Libye
  Tunisko
  Charact.Paleontolog, pedagog Přírodovědecké fakulty UK.
  Curriculum VitaeAbsolvent gymnázia v Čáslavi a Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Dostudoval po ukončení války v r. 1945. Asistent Geologicko- paleontologického oddělení UK v Praze. V r. 1952 jmenován docentem a v r. 1965 profesorem zoopaleontologie na Přírodovědecké fakultě UK, kde působil do r. 1981. Pracovně pobýval v Libyi, Tunisku, Alžírsku a Antarktidě. Přispíval do odborných časopisů celého světa. Od r. 1969 spolupracoval s akademickým malířem Zdeňkem Burianem na obrazových rekonstrukcích vyhynulých živočichů. Předseda Československé společnosti pro mineralogii a geologii a Československého národního paleontologického komitétu. Zabýval se paleontologií obojživelníků a jejich evolucí. Popularizátor paleontologie. - Autor vysokoškolské učebnice ad. odborných publikací. - (E. Seliger v článku Výročí světoznámého čáslavského rodáka uvádí místo úmrtí Prysk u České Lípy).
  Keywordspřírodovědci * paleontologové * učitelé * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté * spisovatelé * prozaici
  CitationČeskoslovenský biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 707.
  SELIGER, E. Výročí světoznámého čáslavského rodáka. Obzory Kutnohorska, 1996, roč. 7, č. 14, 15, nestr.
  TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. III. díl. Praha: Paseka, 1999, s. 295.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (6) - Literature for children and youth
  (10) - Monographies, maps
  (5) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR