Number of the records: 1  

Korvín, Jan Daniel, 1869-1905

 1. Personal nameKorvín, Jan Daniel, 1869-1905
  Other name(Pseudonym) Danko, 1869-1905
  Corvin, Jan D., 1869-1905
  Korvín, Jan Petr, 1869-1905
  Birth Kladno (Česko) - 23.06.1869
  Death Praha (Česko) - 13.10.1905
  Place of activity Kladno (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Básník a prozaik.
  Curriculum VitaeDětství prožil v Kladně. Mimořádný posluchač Právnické fakulty UK v Praze, obor státní účetnictví. Studia nedokončil. - Činný v Řečnickém a literárním spolku Slávia. Krátkodobě působil v redakci časopisu Zájmy záloženské. - Autor veršů a povídek z rodinného života, prostředí kladenské šachty a příležitostných deklamovánek, např. Básně (1889), Lidé a lidičky (1889), Z bytů a krámů (1890), Výstavní písničky (1898)
  Keywordsspisovatelé * básníci * prozaici
  CitationPATKA, Jaroslav. Kladno město pilné práce. Kladno: Vlastivědný sborník okresu kladenského a slánského, 1939, s. 29.
  VOPRAVIL, Jaroslav. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. Praha: SPN, 1973, s. 808.
  Lexikon české literatury. 1. vyd. Díl 2/II. Praha: Academia, 1993, s. 858.
  Kalendárium červenec - prosinec. Muzejní listy, 1995, roč. 4, č. 15-16, s. 25.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - Literature
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1