Number of the records: 1  

Kolář, Jiří, 1914-2002

 1. Personal nameKolář, Jiří, 1914-2002
  Birth Protivín (Česko) - 24.09.1914
  Death Praha (Česko) - 11.08.2002
  Place of activity Kladno (Česko)
  Paříž (Francie)
  Praha (Česko)
  Charact.Výtvarník a spisovatel. Autor koláží a asambláží.
  Curriculum VitaeV letech 1925-1945 žil v Kladně, kde navštěvoval I. měšťanskou školu pro chlapce (1925-1928) a vyučil se truhlářem. Od poloviny 30. let pracoval v družstvu Včela, za 2. světové války byl nasazen na stavbu železniční vlečky v Srbech. V r. 1943 se stal členem Syndikátu českých spisovatelů a po zbytek války pomáhal jako číšník v hostinci Václava Pánka. V 30. letech se zapojil do kladenského kulturního a politického života. Byl funkcionářem kladenského výboru Svazu mladých, působil v pěveckém a recitačním kroužku Anticorro. V r. 1938 redaktor časopisu Hej rup, v témže roce publikoval v revue U první báseň "Kladenská noc", která se stala součástí skladby Nový don Quijote. V 1. pol. 40. let vydal sbírku Křestný list (1941), stal se členem Skupiny 42 a vytvořil sbírky publikované až po válce (Ódy a variace, Limb a jiné básně). V r. 1945 vedl organizaci Svazu české mládeže v Kladně, v témže roce odešel do Prahy jako redaktor nakladatelství Dílo. V r. 1953 na základě strojopisu sbírky Prometheova játra soudně stíhán za kritiku režimu. Člen Umělecké besedy a od r. 1964 skupiny Křižovatka. V r. 1968 představitel koordinačního výboru uměleckých svazů. V 70. letech koeditor edice Petlice, signatář Charty 77. Od r.1980 žil v Paříži, na podzim r. 1999 se vrátil do Prahy. - První výstavu svých koláží měl v r. 1937. Vystavoval v západní Evropě a USA. - Autor básnických sbírek, reflexívní prózy, překladů.
  URLhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Kol%C3%A1%C5%99
  Keywordsvýtvarníci * spisovatelé * básníci * prozaici * překladatelé
  CitationLexikon české literatury. 1. vyd. Díl 2/II. Praha: Academia, 1993, s. 778.
  Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Brána, 1995, s. 399.
  Všechny koláže jsem žil. Týden, 1997, č. 23, s. 76.
  CHURAŇ, Milan a kol. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 2. vyd. I. díl. Praha: Libri, 1998, s. 336.
  Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000. Vyd. 1. V. díl. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2000, s. 303.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (36) - Literature
  (11) - Literature for children and youth
  (24) - Monographies, maps
  (26) - ARTICLES
  (9) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR