Number of the records: 1  

Šebek, Svatopluk, 1926-1996

 1. Personal nameŠebek, Svatopluk, 1926-1996
  Other name
  Birth Nymburk (Česko) - 07.03.1926
  Death Nymburk (Česko) - 27.07.1996
  Place of activity Nymburk (Česko)
  Poděbrady (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Přírodovědec a mykolog, muzejní a vlastivědný pracovník, hudebník.
  Curriculum VitaeMaturoval v září 1945 na reálném gymnáziu v Nymburce. Poté studoval mykologii a antropologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od r. 1948 pomocná vědecká síla na této fakultě. Zároveň se věnoval výzkumu hub Polabí. Tajemník Čs. akademie zemědělské, v r. 1952 referent pro výzkum a pokusnictví na ONV v Nymburce, později redaktor Zemědělských novin. Vědecky se zabýval zaváděním a pěstováním léčivých rostlin. V l. 1959-1974 ředitel a přírodovědec Polabského muzea v Poděbradech. Spoluzakladatel sborníku Polabí, kde publikoval řadu příspěvků z různých vědeckých oborů. V l. 1967-1975 vybudoval první polabské muzeum lidové architektury v Přerově n. Labem, dnešní skanzen, zorganizoval přírodovědný kroužek muzea, zřídil houbařskou poradnu v Nymburce a Poděbradech. V l. 1976-1986 působil jako tajemník Československé vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV, byl tam i knihovníkem a vedl houbařskou poradnu. Nakonec se stal čestným členem České mykologické společnosti. Zasadil se o obnovení činnosti přírodovědného klubu Polabí. Trvale se angažoval v ochraně přírody polabského regionu. - Autor 4.dílu Červené knihy ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů SR a ČR. - Věnoval se však i hudbě a zpěvu. V r. 1945 ztvárnil slepého Mareše v Tylově Fidlovačce, hrál na klavír, varhany, dudy a cimbál. Umělecký vedoucí národopisného souboru písní a tanců Kolovrat. Vydal sbírku Lidové písně a tance z Nymburska. Autor článků v odborných sbornících a časopisech i samostatných publikací.
  Keywordshistorici * přírodovědci * ochránci přírody * mykologové * muzejníci * vlastivědní pracovníci * odborní publicisté * hudebníci
  CitationNAVRÁTIL, J. S. Šebek in memoriam. Nymbursko. 38, 1997, č. 1, s. 9.
  Odešel navždy. Nymbursko. 37, 1996, č. 31, s. 1.
  Za Svatoplukem Šebkem. Nymbursko. 37, 1996, č. 31, s. 7.
  ČUMPELÍKOVÁ, Barbora. Z dob minulých. Folklor. 1996, roč. 7, č. 2, s. 32.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - Printed music
  (10) - Monographies, maps
  (11) - ARTICLES
  (12) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR