Number of the records: 1  

Lesnická práce

  1. Lesnická

    Lesnická práce : časopis pro lesníky, myslivce a vlastníky lesa. -- Roč. 63, č. 1-12 (1984). -- Praha : ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR, 1984. -- 12x ročně (1x měsíčně). -- ISSN : 0322-9254.

    lesnické práce * lesy * lesnictví
    630