Number of the records: 1  

Kaple Nejsvětější Trojice (Horní Rokytá, Česko)

 1. Corporate nameKaple Nejsvětější Trojice (Horní Rokytá, Česko)
  Place Horní Rokytá (Česko)
  Originpolovina 18. stol.
  Events1885 - osazen reliéf Nejsvětější Trojice
  2016 - rekonstrukce kaple
  DescriptonNa východní straně návsi. Výklenková kaple byla postavena v pol. 18. stol. – Zděná obdélná kaple s trojúhelným štítem, s výklenkem, v němž je umístěn pískovcový reliéf. Reliéf se zobrazením Nejsvětější Trojice, zhotovený na náklad manželů Josefa a Roziny Tůmových, byl osazen do kapličky v r. 1885. – Při opravě v r. 2016 bylo zjištěno, že původně byl výklenek kaple na opačné straně, její průčelí bylo původně obráceno k východu. Při restaurování byly obnoveny vpadlé plochy u zaslepeného výklenku.
  Keywordskaple * výklenkové kaple * reliéfy
  CitationVÝLETOVÁ, Eva. Dvě podoby výklenkové kaple v Horní Rokyté. Památky středních Čech. 2017, roč. 31, č. 2, s. 55-59.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1