Number of the records: 1  

Ševčínský důl (Březové Hory, Příbram, Česko)

 1. Corporate nameŠevčínský důl (Březové Hory, Příbram, Česko)
  Other name(Earlier heading) Důl Císaře Františka I. (Březové Hory, Příbram, Česko)
  (Earlier heading) Důl Císaře Františka Josefa I. (Březové Hory, Příbram, Česko)
  Place Březové Hory (Příbram, Česko)
  Origin1813
  Events1879 - postavena šachetní budova
  1951 - generální rekonstrukce
  1979 - majetkem muzea
  1992 - započata dvouletá generální rekonstrukce
  Termination30.06.1979 - ukončena těžba
  Personalities Beer, Augustin - báňský odborník
  DescriptonDůl zaražen v r. 1813 na místě středověkého dolu ze 16. stol. V r. 1879 postavena šachetní budova ve stylu průmyslové architektury typu Malakov (kombinace pálených cihel a kamene), součástí je 37,5 m vysoká věž s dřevěným ochozem (určený údajně pro astronomické pozorování). - V l. 1853-1863 zde zastával funkci závodního inženýra přední důlní odborník Augustin Beer. - V r. 1909 dosažena hloubka 32. patra, tj. 1092,1 m pod zemským povrchem. V ocelové konstrukci těžní věže jsou umístěny dvě lanovnice o průměru 3 800 mm. K základnímu vybavení patřily dvě jednoetážové klece o hmotnosti 750 kg. Rychlost jízdy dosahovala 3 m/s. V r. 1951 proběhla generální rekonstrukce šachetního stvolu. Důl ze všech březohorských dolů nejdéle v provozu, a to až do června 1979. - Historické stavby dolu včetně pozemků poskytnuty v r. 1979 k muzejním účelům. V l. 1992-1994 Státní podnik Rudné doly Příbram zrekonstruoval šachetní budovu Ševčínského dolu i sousední strojovny. Instalována technická památka - dvoustupňový ležatý důlní kompresor z r. 1928, používaný původně na Rudolfově dole. V l. 1995-1998 rekonstruována úzkokolejová dráha, tj. 180 m kolejí a na nich instalována expozice důlní techniky 50.-90. let 20. stol. V l. 1992-1994 proběhla velkolepá rekonstrukce dolu včetně sousední strojovny. - Administrativní budova z l. 1884-1885 nyní používána k deponování a prezentaci unikátních mineralogicko-geologických sbírek.
  Keywordsdoly * zaniklé doly * šachty * technické památky * industriální památky * muzejní expozice * expozice hornictví
  CitationVELFL, Josef. Záchrana a prezentace historických hornických staveb v Příbrami. Památky středních Čech, 2001, roč. 15, č. 1, s. 37-39.
  HAVLOVÁ, Ester, JUNEK, Jiří, KOUKALOVÁ, Šárka, LUKEŠ, Zdeněk. 100 staveb: moderní architektura Středočeského kraje. Vyd. 1. Praha: Titanik, 2006, s. 24.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (23) - ARTICLES
  Ševčínský důl (Březové Hory, Příbram, Česko)

  corporation

Number of the records: 1