Number of the records: 1  

Tvrz (Skoupý, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Skoupý, Česko)
  Place Skoupý (Česko)
  Events1623 - první zmínka o tvrzi
  DescriptonTvrz v obci postavena až v 16. stol., založil ji snad Adam z Kalenic po r. 1581. Písemně poprvé uváděna r. 1623 v pobělohorských konfiskátech (jako součást majetku byla zabavena Zikmundovi Hložkovi ze Žampachu). Potom ztratila význam sídla, ale přestože byla dřevěná, stála zde ještě r. 1667. - Doba zániku není známá.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze
  CitationŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 5. Praha: Evans, 1996, s. 36.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 2. vyd. Díl 15. Praha: Argo, 1998, s. 150.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1