Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

První výkladové pokyny k GDPR: Co přináší a jaký budou mít praktický dopad

Nulíček, Michal
article