Pre-registration

User pre-registration form page.

Pokyny k vyplnění

  • služba je určena těm, kteří dosud nejsou zaregistrováni jako čtenáři knihovny, ale potřebují si objednat dokument z fondu knihovny
  • po předregistraci je nutná registrace v knihovně do 7 kalendářních dní
  • předvyplněné údaje budou ověřeny při registraci v knihovně na základě průkazu totožnosti s fotografií
  • údaje (mimo hesla) vyplňujte s diakritikou
  • diakritika v hesle není povolena, minimální délka hesla je 6 znaků
  • * takto označená pole jsou povinná
  • mobil a e-mail jsou využívány k odesílání informací z knihovny (blížící se konec výpůjční lhůty, výzva k vyzvednutí rezervovaných dokumentů a pod.)

Odesláním údajů souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v SVK v Kladně podle zákona 101/2000 Sb. a také s ustanoveními knihovního řádu.

User's personal data protection
Fields marked with * are obligatory.

Personal data

(Enter date in format DD.MM.YYYY)

Permanent residence
Contact (temporary) address
Access password

Enter the password without diacritics. Min. 6 characters.

Captcha