Search results

 1. Jitka Staňková / sestavil Miroslav Válka .  Strážnice :  Národní ústav lidové kultury,  2019  31 stran   [1, currently available 1]
  Jitka Staňková

  book

 2. Ethnology for the 21st century : bases and prospects / Marta Botiková & Miroslav Válka et al. ; translated by John Peter Butler Barrer (from Slovak), Zdeňka Šafaříková (from Czech) .  Brno :  Masaryk University,  2017  254 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Ethnology for the 21st century

  book

 3. Od národopisu k evropské etnologii : 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity / Miroslav Válka s kolektivem .  Brno :  Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie,  2016  211 stran   [1, currently available 1]
  Od národopisu k evropské etnologii

  book

 4. Lidové tradice jako součást kulturního dědictví / Alena Křížová, Martina Pavlicová, Miroslav Válka. .  Brno :  Masarykova univerzita,  2015.  311 stran   [1, currently available 1]
  Lidové tradice jako součást kulturního dědictví

  book

 5. Vesnická stavební kultura : stavební materiál - domová dispozice - slohové ohlasy - dřevěné sakrální stavby / Roman Malach, Miroslav Válka (eds.) .  Brno :  Masarykova univerzita,  2014 .  263 s.   [1, currently available 1]
  Vesnická stavební kultura

  book

 6. Homo faber : tradiční zemědělství a lidová výroba / Miroslav Válka .  Brno :  Masarykova univerzita,  2014 .  153 s.   [1, currently available 1]
  Homo faber

  book

 7. Sociokulturní proměny vesnice : moravský venkov na prahu třetího tisíciletí / Miroslav Válka .  Brno :  Masarykova univerzita,  2011 .  224 s.   [1, currently available 1]
  Obsah
  Sociokulturní proměny vesnice

  book

 8. Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století : anotovaná bibliografie / sestavil Emil Malacka ; [k vydání připravil Miroslav Válka, spolupráce Klára Brožovičová, Iva Magulová] .  Brno :  Masarykova univerzita  2009 .  223 s.   [1, currently available 1]
  Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století

  book

 9. Lidová kultura a nářečí na Boskovicku / Miroslav Válka (editor) a kolektiv .  Boskovice :  Muzeum Boskovicka,  2009 .  369 s., [40] s. barev. obr. příl.   [1, currently available 1]
  Obsah
  Lidová kultura a nářečí na Boskovicku

  book

 10. Agrární kultura : o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici / Miroslav Válka s kolektivem .  Brno :  Ústav evropské etnologie FF MU v Brně,  2007 .  218 s.   [1, currently available 1]
  Agrární kultura

  book