Search results

 1. PK100 : sto let Pedagogické knihovny J.A. Komenského : 1919-2019 / Pavel Hlubuček a kol. .  Praha :  Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského,  2020  117 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  PK100

  book

 2. Vila Jenny a Josefa Winternitzových / Lada Hubatová-Vacková, Valentyna Nikolenko (eds.) .  V Praze :  Vysoká škola uměleckoprůmyslová ve spolupráci s Davidem Cysařem,  2020  104 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Vila Jenny a Josefa Winternitzových

  book

 3. Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945-2008 / Karel Černý, Ludmila Hlaváčková (ed.) a kolektiv autorů .  Praha :  Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum,  2018-2020  2 svazky  
  Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945 - 2008
  Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945-2008.
  Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945-2008

  book

 4. Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy / Richard Biegel, Roman Prahl, Jakub Bachtík (eds.) .  Praha :  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,  2020  942 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

  book

 5. Studenti veřejných vysokých škol z třetích zemí studující v českém jazyce na území Hlavního města Prahy / Danica Schebelle, Jan Kubát, Jan Hraba .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2020  109, 5 stran   [1, currently available 1]
  Publikace online
  Studenti veřejných vysokých škol z třetích zemí studující v českém jazyce na území Hlavního města Prahy

  book

 6. Imaginace jinakosti : pražské přehlídky lidských kutiozit v 19. a 20. století / Filip Herza .  Praha :  Scriptorium,  2020  255 stran   [2, currently available 1, at library only 1, Access to Shelves 1]
  Imaginace jinakosti

  book

 7. Univerzita jako úřad? : správní vývoj pražské univerzity od tereziánských reforem do roku 1950 a její písemnosti (s důrazem na období do roku 1850) / Milada Sekyrková .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2020  230 stran   [1, currently available 0]
  Univerzita jako úřad?

  book

 8. Paris, Praha, etc... / Michael W. Pospíšil ; texty Terezie Zemánková, Vladimír Birgus ; překlad Stephan von Pohl .  Praha :  KANT - Karel Kerlický,  2020  149 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  book

  book

 9. Hradu a obci : sto let Archivu Pražského hradu 1920-2020 / uspořádal Martin Halata .  Dolní Břežany :  Scriptorium,  2020  218 stran   [1, currently available 0, at library only 1]
  Hradu a obci

  book

 10. Projektil 33 : 11 architektonických realizací, 11 fotografů, 11 umělců ... = 11 architectural realizations, 11 photographers, 11 artists ... / překlad Jakub Kopřiva, Michal Nanoru .  V Praze :  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze : Projektil Architekti s.r.o.,  2020  393 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Projektil 33

  book