Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kl_us_auth h0003652 amg^"
 1. Vládní modely v parlamentních systémech : (Nizozemsko, Švédsko, Itálie, Španělsko, Slovensko a Mauretánie) / Blanka Říchová a kol. .  Praha :  Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd,  2006 .  201 s.  
  Vládní modely v parlamentních systémech
 2. Kapitoly z dějin stavovského a parlamentního zřízení : sborník příspěvků z 54. konference Mezinárodní komise pro dějiny stavovství a parlamentarismu v Praze = Chapters from the history of representative and parliamentary institutions : collection of contributions from the 54th Conference of the International Commission for History of Representative and Parliamentary Institutions in Prague / edited by Jiří Georgiev and Jan Kysela .  Prague :  Eurolex Bohemia,  2004 .  384 s.  
  Kapitoly z dějin stavovského a parlamentního zřízení
 3. Selected chapters from British studies: British parliamentary democracy : module 2B / Jana Káňová, Petr Kopecký .  Ostrava :  Ostravská univerzita,  2004 .  77 s.  
  Selected chapters from British studies: British parliamentary democracy
 4. Parlament České republiky : Poslanecká sněmovna / text Vladimír Kindl, Jiří Hřebejk, Mojmír Horyna, Ondřej Šefců ; foto Petr a Pavel Hron, Karel Neubert, Vladimír Hyhlík, František Malý, ilustrace Ondřej Šefců .  Praha :  Enigma,  1996  156 stran  
  Parlament České republiky
 5. Parlament : kolbiště národů a národností / Z rakouského parlamentu 1861- 1914/ / Lenka Bobíková, Jiří Šouša .  Praha :  H&H,  1992  43 stran, 26 nečíslovaných stran textových a obrazových příloh  
  Parlament
 6. Zápas s omylem a chudobou : úvahy o hospodářství, socialismu a demokracii / Josef Macek .  V Praze :  Jan Laichter,  1933 .  205 s.  
  Zápas s omylem a chudobou
 7. Problém parlamentarismu / Hans Kelsen ; přeložil Hanuš Sýkora .  V Praze :  Nákladem revue "Parlament",  1926 .  39 s.  
  Problém parlamentarismu
 8. Demokratie und Parlamentarismus : ihre Schwierigkeiten und deren : eine Rundfrage der "Prager Presse" .  Praha :  Orbis,  1926 .  224 s.  
  Demokratie und Parlamentarismus
 9. Parlamentarismus : nástin sociologický / Zikmund Balicki ; z polštiny se svolením autora přeložil Bořivoj Prusík .  v Praze :  Nákladem J. Otty,  1902 .  170 s.  
  Parlamentarismus
 10. Parlamentarismus, zákonodárství lidové a sociální demokracie / od Karla Kautského ; [přeložil Ant. Reis] .  Praha :  Nákladem Soc. demokrata,  [1895] .  118 s.  
  Parlamentarismus, zákonodárství lidové a sociální demokracie

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.