Search results

 1. Zdroje a transformace energie / Jiří Škorpík .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,  2021  181 stran v různém stránkování   [1, currently available 0]
  Zdroje a transformace energie

  book

 2. Tepelné turbíny a turbokompresory : vlastnosti, návrh, provoz a vybrané statě z proudění plynů a par / Jiří Škorpík .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o.,  2020  249 stran v různém stránkování   [1, currently available 1]
  Tepelné turbíny a turbokompresory

  book

 3. Termomechanika : sbírka příkladů / Michal Jaroš, Josef Štětina .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,  2020  154 stran   [1, currently available 1]
  Termomechanika

  book

 4. Výrobní technologie a typické vady výrobků : (Basic) : studijní příručka / Bernard Kopec, Josef Neugebauer, Pavel Mazal a kolektiv .  V Brně :  Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s Českou společností pro NDT, z.s.,  2020  213 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Výrobní technologie a typické vady výrobků

  book

 5. Teorie lopatkových strojů / Jiří Škorpík .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,  [2019]  ©2019  254 stran v různém stránkování   [1, currently available 1]
  Teorie lopatkových strojů

  book

 6. Kotle a výměníky tepla / Marek Baláš .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,  2019  131 stran   [1, currently available 1]
  Kotle a výměníky tepla

  book

 7. Magnetická prášková metoda : studijní příručka / Bernard Kopec a kol. .  V Brně :  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s Českou společností pro NDT, z.s.,  2018  243 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Magnetická prášková metoda

  book

 8. Zkoušení kapilární : studijní příručka / Bernard Kopec a kol. .  V Brně:  Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s Českou společností pro NDT, z.s.,  2018  175 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Zkoušení kapilární

  book

 9. Parciální diferenciální rovnice / Jan Franců .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,  2017  160 stran   [1, currently available 1]
  Parciální diferenciální rovnice

  book

 10. Numerické metody / Libor Čermák, Rudolf Hlavička .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,  2016  110 stran   [1, currently available 1]
  Numerické metody

  book