Search results

Records found: 29  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kl_us_auth p0002514 xodb^"
 1. Věnná města českých královen / Eva Semotanová, Josef Žemlička a kol. .  Praha :  Historický ústav,  2022  437 stran   [1, currently available 0]
  Věnná města českých královen

  book

 2. Konec Přemyslovců : skladba a fungování jejich pozdní monarchie / Josef Žemlička .  Praha :  NLN,  2020  722 stran   [1, currently available 0]
  Konec Přemyslovců

  book

 3. Pohané a křesťané : christianizace českých zemí ve středověku / editoři Martin Nodl, František Šmahel ; autoři Pavlína Cermanová, Ivan Hlaváček, Petr Charvát, Kateřina Charvátová, Libor Jan, Jiří Kuthan, Martin Nodl, Robert Novotný, Jana Pleskalová, Pavel Soukup, František Šmahel, Josef Žemlička, Václav Žůrek .  Praha :  NLN,  [2019]  ©2019  244 stran   [1, currently available 1]
  Pohané a křesťané

  book

 4. Souboj mečů, idejí a charakterů : k životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého / Jana Čechurová, Josef Žemlička a kol. .  Praha :  NLN,  [2019]  ©2019  414 stran   [1, currently available 1]
  Souboj mečů, idejí a charakterů

  book

 5. Vnímavý pozorovatel : výbor z díla / Jan Klápště ; uspořádali: Ludmila Luňáková, Martin Wihoda, Josef Žemlička .  Praha :  NLN,  2019  321 stran   [1, currently available 1]
  Vnímavý pozorovatel

  book

 6. Do tří korun : poslední rozmach Přemyslovců (1278-1301) / Josef Žemlička .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2017  590 stran   [1, currently available 0]
  Do tří korun

  book

 7. Tetín svaté Ludmily : místo, dějiny a spiritualita / Václav Cílek, Martin Majer, Radoslava Schmelzová, Pavel Bolina, Petr Budil, Michal Hejna, Tomáš Klimek, Jan Linka, Michal Lutovský, Václav Matoušek, Petr Meduna, Jan Pohunek, Michal Řoutil, Karel Sklenář, Jiří Sláma, Daniel Stolz, Pavel Špryňar, Karel Žák, Josef Žemlička, Roman Živor ; ilustrace Renáta Fučíková .  Praha :  Dokořán,  2017  235 stran   [3, currently available 1, at library only 1]
  Tetín svaté Ludmily

  book

 8. Návraty do krajiny českého středověku : výbor z díla / Josef Žemlička ; uspořádali: Jan Klápště, Ludmila Luňáková, Martin Wihoda .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2016  325 stran   [1, currently available 0]
  Návraty do krajiny českého středověku

  book

 9. Zlatá bula sicilská : mezi mýtem a realitou / k vydání připravili Martin Wihoda a Josef Žemlička .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2016  197 stran   [1, currently available 1]
  Zlatá bula sicilská

  book

 10. August Sedláček in the age of digital humanities / Eva Doležalová, Robert Šimůnek, Jaroslav Boubín, Josef Žemlička .  Prague :  Institute of History,  2015  116 stran   [1, currently available 1]
  August Sedláček in the age of digital humanities

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.