Search results

 1. Číst Bibli jako Ježíš / Richard Rohr ; z anglického originálu What do we do with the Bible přeložil Jan Spousta .  Brno :  Barrister & Principal,  2021  63 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Číst Bibli jako Ježíš

  book

 2. Svět, tělo a ďábel / Richard Rohr ; z anglického originálu The world, the flesh and the devil: What do we do with evil? přeložil Jan Spousta .  Brno :  Barrister & Principal,  2021  103 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Svět, tělo a ďábel

  book

 3. Božský tanec : Trojice a vaše proměna / Richard Rohr s Mikem Morrellem ; přeložil Jan Spousta .  Brno :  Barrister & Principal,  2018  221 stran   [1, currently available 0]
  Božský tanec

  book

 4. Reinkarnace : víra v převtělování a víra křesťanů / Reinhart Hummel ; [z něm. orig. přel. Jan Spousta] .  Dačice :  Karmelitánské nakladatelství,  1997 .  111 s.   [2, currently available 2]
  Reinkarnace

  book

 5. Co je důležité, je očím neviditelné : hlubinně psychologický výklad Malého prince / Eugen Drewermann ; [z něm. orig. přel. Jan Spousta] .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  1996 .  137 s.   [1, currently available 1]
  Co je důležité, je očím neviditelné

  book