Search results

 1. Mniši, dvořané, literáti : studie k cisterciáckému řádu a ke dvoru krále Václava II. / Kateřina Charvátová .  Praha :  Univerzita Karlova,Nakladatelství Karolinum, Pedagogická fakulta,  2020  226 stran   [1, currently available 0]
  Mniši, dvořané, literáti

  book

 2. Pohané a křesťané : christianizace českých zemí ve středověku / editoři Martin Nodl, František Šmahel ; autoři Pavlína Cermanová, Ivan Hlaváček, Petr Charvát, Kateřina Charvátová, Libor Jan, Jiří Kuthan, Martin Nodl, Robert Novotný, Jana Pleskalová, Pavel Soukup, František Šmahel, Josef Žemlička, Václav Žůrek .  Praha :  NLN,  [2019]  ©2019  244 stran   [1, currently available 1]
  Pohané a křesťané

  book

 3. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. III., Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech / Kateřina Charvátová. .  Praha :  Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum,  2018  352 stran   [1, currently available 1]
  Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420

  book

 4. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. II., Kláštery založené ve 13. a 14. století / Kateřina Charvátová .  Praha :  Karolinum,  2014 .  467 s.   [1, currently available 1]
  Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420

  book

 5. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. I., Fundace 12. století / Kateřina Charvátová .  Praha :  Karolinum,  2013 .  481 s.   [1, currently available 1]
  Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420

  book

 6. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. 3. svazek, Kláštery na hranicich a za hranicemi Čech / Kateřina Charvátová .  V Praze :  Karolinum,  2009 .  260 s.   [1, currently available 1]
  Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420

  book

 7. Václav II. : král český a polský / Kateřina Charvátová .  Praha :  Vyšehrad,  2007 .  343 s., [8] s. barev. obr. příl.   [2, currently available 0]
  Václav II

  book

 8. Postřehy z Ameriky / Kateřina Charvátová .  Praha :  Krigl,  2006 .  100 s.   [3, currently available 1]
  Postřehy z Ameriky

  book

 9. Historia Monastica I. : sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002-2003 v cyklu "Život ve středověkém klášteře" / k vydání připravil Dušan Foltýn za spolupráce Kateřiny Charvátové a Petra Sommera .  Praha :  Centrum medievistických studií - CMS : Filosofia,  2005 .  296 s.   [1, currently available 1]
  Historia Monastica I

  book

 10. Fiant festa per ordinem universum : cistercký kalendář bohemikálního původu z 1. poloviny 13. století : a cistercian calendar of Bohemian origin of the first half of the 13th century / Kateřina Charvátová, Zuzana Silagiová ; [do angličtiny přeložil Petr Charvát] .  Praha :  KLP,  2003 .  162 s.   [1, currently available 1]
  Fiant festa per ordinem universum

  book