Search results

 1. Dyslektická čítanka pro 6.-7. ročník : čítanka pro práci s dětmi nejen se specifickými poruchami učení / Zdeňka Michalová ; ilustrace: Kamila Votoupalová .  Havlíčkův Brod :  Tobiáš,  2017  78 stran   [1, currently available 1]
  Dyslektická čítanka pro 6.-7. ročník

  book

 2. Dyslektická čítanka pro 4.-5. ročník : čítanka pro práci s dětmi nejen se specifickými poruchami učení / Zdeňka Michalová ; ilustrace: Kamila Votoupalová .  Havlíčkův Brod :  Tobiáš,  2017  77 stran   [1, currently available 1]
  Dyslektická čítanka pro 4.-5. ročník

  book

 3. Specifické poruchy učení / Zdeňka Michalová .  Havlíčkův Brod :  Tobiáš,  2016  298 stran   [1, currently available 0, Length of Reservation Line 1]
  Specifické poruchy učení

  book

 4. Dyslektická čítanka pro 8. - 9. ročník : čítanka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení / Zdeňka Michalová ; ilustrace: Kamila Votoupalová .  Havlíčkův Brod :  Tobiáš,  2016  78 stran   [1, currently available 1]
  Dyslektická čítanka pro 8. - 9. ročník

  book

 5. Shody a rozdíly : pracovní listy zaměřené na rozvoj zrakového vnímání = Zhody a rozdiely : pracovné listy zamerané na rozvoj zrakového vnímania / Zdeňka Michalová .  Havlíčkův Brod :  Tobiáš,  2015  56 stran   [1, currently available 1]
  Shody a rozdíly

  book

 6. Sluchové vnímání : pracovní sešit pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení / Zdeňka Michalová ; ilustrace: Kamila Hrabalíková .  Havlíčkův Brod :  Tobiáš,  2015  55 stran   [1, currently available 1]
  Sluchové vnímání

  book

 7. Dyslektická čítanka pro 1.-2. ročník : čítanka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení / Zdeňka Michalová ; ilustrace: Kamila Votoupalová .  Havlíčkův Brod :  Tobiáš,  2015  81 stran, 1 nečíslovaná strana přílohy   [1, currently available 1]
  Dyslektická čítanka pro 1.-2. ročník

  book

 8. Dyslektická čítanka pro 2.-3. ročník : čítanka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení / Zdeňka Michalová ; ilustrace: Kamila Votoupalová .  Havlíčkův Brod :  Tobiáš,  2015  77 stran, 1 nečíslovaná strana přílohy   [1, currently available 1]
  Dyslektická čítanka pro 2.-3. ročník

  book

 9. Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD / Zdeňka Michalová, Ilona Pešatová a kol. .  Ústí nad Labem :  Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně,  2015  239 stran   [1, currently available 1]
  Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD

  book

 10. Pozornost : cvičení na posilování koncentrace pozornosti = Pozornosť : cvičenia na posilňovanie koncentrácie pozornosti / Zdena Michalová .  Havlíčkův Brod :  Tobiáš,  2013 .  53, [4] s. (česká část) 53, [4] s. (slovenská část) [4] s. (společné)   [1, currently available 1]
  Pozornost

  book