Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kl_us_auth k0202252 xcla^"
 1. Místo, kde žijeme... / Eva Tluková .  Přílepský zpravodaj.Č. 3 (2018), s. 44-45.  
  article

  article

 2. Žárový hrob z mladší doby římské z Velkých Přílep (okr. Praha-západ) / Eduard Droberjar, Ivana Vojtěchovská .  Archeologie ve středních Čechách.Roč. 5, č. 2 (2001), s. 477-483.  
  article

  article

 3. Výzkumy Středočeského muzea v Roztokách u Prahy za rok 1999 .  Středočeský vlastivědný sborník.Sv. 18 (2000), s. 113-117.  
  article

  article

 4. Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů ve Velkých Přílepech-Kamýku, okr. Praha-západ / Ludvík Skružný, Jan Turek, Ivana Vojtěchovská .  Archeologie ve středních Čechách.Roč. 4, č. 1 (2000), s. 59-78.  
  article

  article

 5. Antropologická analýza pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry z Velkých Přílep-Kamýku / Viktor Černý .  Archeologie ve středních Čechách.Roč. 4, č. 1 (2000), s. 79-84.  
  article

  article

 6. Nové doklady osídlení ze sklonku eneolitu a počátku doby bronzové ve Velkých Přílepech, okr. Praha-západ / Lubor Smejtek, Ivana Vojtěchovská .  Středočeský vlastivědný sborník.Sv. 16 (1998), s. 111-123.  
  article

  article

 7. Archeologický výzkum ve Velkých Přílepech / Lubor Smejtek, Ivana Vojtěchovská .  Středočeský vlastivědný sborník.Sv. 15 (1997), s. 169-178.  
  article

  article