Search results

 1. Soubor keramiky z počátků vrcholného středověku ze Staré Boleslavi / Ivana Boháčová, Jaroslav Špaček .  Archeologie ve středních Čechách.Roč. 5, č. 2 (2001), s. 599-621.  
  article

  article

 2. Raně středověké kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi / Ivana Boháčová, Jaroslav Špaček .  Archeologie ve středních Čechách.Roč. 4, č. 2 (2000), s. 307-335.  
  article

  article

 3. Podlahové dlaždice z archeologických výzkumů v okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi / Ivana Boháčová, Jaroslav Špaček .  Archeologie ve středních Čechách.Roč. 3, č. 2 (1999), s. 487-510.  
  article

  article

 4. Kování avarského původu ze Staré Boleslavi / Ivana Boháčová, Naďa Profantová, Jaroslav Špaček .  Archeologie ve středních Čechách.Sv. 2 (1998), s. 341-348.  
  article

  article

 5. Deset let archeologického výzkumu ve Staré Boleslavi : možnosti, meze, strategie a metody současného záchranného výzkumu / Ivana Boháčová .  Archeologie ve středních Čechách.Sv. 1 (1997), s. 333-340.  
  article

  article

 6. Záchranný výzkum na hradě v Mladé Boleslavi / Ivana Boháčová, Jan Frolík .  Castellologica bohemica.Č. 4 (1994), s. 107-112.  
  article

  article