Search results

 1. Z osudů Zdeňky Pavlouskové, dcery známého kralupského starosty / Ot. Špecinger .  Mělnicko.Roč. 47, č. 19 (20080507), s. [10].  
  article

  article

 2. Spisovatelka Zdena Pavlousková a Kralupy / Ot. Špecinger .  Mělnicko.Roč. 42, č. 50 (10.12.2003), s. 3.  
  article

  article

 3. Korespondence Jaroslava Seiferta a Zdeňky Pavlouskové : příspěvek k nedožitým 100. narozeninám českého básníka / Otakar Špecinger .  Vlastivědný sborník Kralupska.Roč. 8, č. 1 (2001), s. 5-16.  
  article

  article

 4. Na paměť Zdeňky Pavlouskové / Otakar Špecinger .  Mělnicko.Roč. 33, č. 34 (01.09.1994), s. [4].  
  article

  article