Počet záznamů: 1  

Kačina (zámek)

 1. Jméno korporaceKačina (zámek)
  Místo Kačina (Česko: zaniklá obec)
  Svatý Mikuláš (Kutná Hora, Česko)
  Vznik1802 - započata stavba zámku
  Události1822 - stavba dokončena
  1950 - v zámku umístěno zemědělské muzeum
  Osobnosti Chotek z Chotkova a Vojnína, Jan Rudolf, - stavebník zámku
  Bergler, Josef, - malíř, grafik
  PopisV rozsáhlém zámeckém parku z r. 1789, jihovýchodně od obce Svatý Mikuláš. V místech zaniklé středověké obce Kačina (Kačín). - Zámek (s historickým názvem Kačina) si nechal jako své reprezentativní letní sídlo postavit Jan Rudolf Chotek, nejvyšší purkrabí Království českého a pozdější předseda Královské české společnosti nauk. Plány stavby přesně podle představ stavebníka vypracoval drážďanský královský architekt Christian Franz Schuricht. Stavba byla zahájena r. 1802, vedl ji význačný pražský stavitel Jiří Fischer a dokončil pražský stavební rada Jan Filip Jöndl, v posledních letech i arcibiskupský olomoucký stavební rada A. Arche. - Jedná se o nejvýznamnější stavební dílo českého empíru. Zámecký pětidílný komplex vystavěný na půdorysu půlelipsy o tětivě dlouhé 227 m. Centrální budova (representační prostory a obydlí hraběcí rodiny) jednopatrová, podélná, o 19 osách, vpředu i vzadu opatřená středním pětiosým rizalitem s volným sloupovým toskánským průčelím. Nad průčelím tympanon se sochařskou výzdobou v podobě reliéfů, které navrhl J. Bergler a vypracovali A. Schrott (západní průčelí; mytologická alegorie) a V. Prachner (východní průčelí; alegorie Hospodářství a Lovectví). Uprostřed této budovy je kruhový vstupní sál prostupující obě podlaží a zakončený kupolí, kterou je zároveň prosvětlován. Na segmentovém půdoryse k této budově přiléhají čtvrtkruhová přízemní boční křídla, jejichž východní strana obrácená do prostoru čestného dvora je zdobena sloupovou kolonádou (na každé straně 20 dórských sloupů). Z této kolonády byly přístupné jednotlivé hostinské pokoje a byty pro služebnictvo. Na boční křídla navazující na severu a jihu menší jednopatrové pavilony zdobené na východním průčelí středním rizalirem z dórských sloupů. V severním pavilónu umístěna zámecká kaple (nikdy nedostavěná) a zámecké divadlo (dokončené až v polovině 19. stol.). V jižním pavilónu Chotkovská knihovna (více než 40 000 svazků naučné i krásné literatury z 16.-19. stol.). Po dokončení stavby v r. 1822 bylo v zámku celkem 125 místností. Současně s zámkem byl nově upraven i okolní park, kde r. 1823 Jan Rudolf Chotek s rodinou uspořádal velkolepou slavnost. - Chotkové žili na Kačině až do r. 1911, kdy zemřel poslední z nich. Zámek zdědil jeho synovec Quido Thun Hohenstein, který se ale silně zadlužil. Na jeho majetek byl uvalen konkurs. Během druhé světové války byl zámek v nucené dražbě prodán mládežnické organizaci Hitlerjugend. Po válce byl r. 1945 zámek s velkostatkem znárodněn a r. 1950 dán k disposici Zemědělskému muzeu. - Poslední stavební úpravy proběhly na zámku v l. 1927-1930, na konci druhé světové války byl zámek poničen. V r. 2001 byl zámek prohlášen národní kulturní památkou. - Dnes státní zámek Kačina s expozicí Muzeum českého venkova (Národní zemědělské muzeum) a zámecká expozice Dějiny rodu Chotků (chotkovská knihovna a divadlo, lékárna, obrazárna). - V parku západně od zámku stojí ještě hospodářský dvůr Kačina, při silnici z Nových Dvorů do obce Svatá Kateřina tzv. Červený domek (dnes soukromý obytný dům), u cesty od zámku Kačina do Nových Dvorů kaplička z 19. stol. a východně od zámku, u křižovatky na Svatý Mikuláš hostinec Husa (bývalý zájezdní hostinec).
  Klíč.slovazámky * zámecká divadla * zámecké kaple * zámecké knihovny * zámecké parky * empír * zemědělská muzea * národní kulturní památky
  CitaceŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 189-191.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 251.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2010-06-01]. Dostupné z: <http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kacina-zanikla-obec/zamek>.
  Národní zemědělské muzeum Kačina [online]. c2010. [cit. 2010-06-01]. Dostupné z: <http://www.nzm.cz/kacina/>.
  Viz též souvísející Zámecký park (Kačina, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (3) - Odborná literatura, mapy
  (56) - Regionální literatura - články
  (5) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
  Kačina (zámek)

  korporace

  Do košíku