Počet záznamů: 1  

Dobřeň (Mělník, Česko)

 1. Geografické jménoDobřeň (Mělník, Česko)
  OkresMělník
  Události1402 - první zmínka o obci
  1995 - vyhlášení vesnické památkové rezervace Dobřeň
  PopisObec 7 km severozápadně od Mšena, 6 km severně od Kokořína. V historii nazývána též Dobřín. - Nadmořská výška: 330 m. - Vznikla snad ve 14. stol., když Berkové z Dubé osidlovali okolí hradu Houska. První písemná zpráva o obci z r. 1402, tehdy, při dělení berkovského majetku, byla přičleněna ke hradu Čáp. Již v r. 1414 patřila opět ke hradu Houska, jeho osudy sdílela až do konce 16. stol. Po r. 1590 byla Dobřeň připojena k Hrzánovskému panství Kokořín, r. 1610 vrácena do majetku Berků z Dubé. Po bitvě na Bílé hoře ji jako konfiskát získal Albrecht z Valdštejna, tehdy Dobřeň přešla do panství Vidim, kde zůstala až do konce feudalismu. Během třicetileté války původně převážně česká vesnice zčásti zpustla, později doosidlována německými osadníky. V 18. stol. v regionu rozšířeno chmelařství, nastal rozvoj obce. V období první republiky zde převládalo německy mluvící obyvatelstvo (v r. 1930 Čechů 15 a Němců 113), po 2. sv. válce obec stižena odsunem obyvatelstva a následně částečnou demolicí objektů. Převážně díky rekreačnímu využití v obci dnes dobře zachované ukázky roubené architektury (např. sýpka, kolna a patrový roubený dům s pavlačí čp. 1, dále čp. 2, 3, 4, 8 a 29) a domy s klasicistními prvky (čp. 7, 24, 28, 32). Na jihovýchodě obce výklenková kaplička z 1. pol. 19. stol. Při silnici k Dolní Vidimi v pískovcové skále vytesán reliéf Ukřižovaného z 2. pol. 17. stol. Kolem Krista jsou Panna Maria, Máří Magdalena a sv. Jan Evangelista. - Na návsi asi 300 let stará lípa malolistá, v lese pod vrchem Žlučí borovice lesní zvaná Augustýnka (výška 34 m), uchovávaná jako semenný strom. - V r. 1995 Dobřeň prohlášena za vesnickou památkovou rezervaci.
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * lidová architektura * roubené stavby * klasicismus * památkové rezervace * kaple * výklenkové kaple * reliéfy * kříže * památné stromy * borovice * lípy
  CitaceMáchův kraj. 1. vyd. Praha: Olympia, 1985, s. 139.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 50-52.
  LOKAJ, Otto. Kokořínsko patří k nejromantičtějším koutům České reoubliky. Mělnicko, 2009, č. 44, s. [9].
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (1) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (2) - ČLÁNKY
  Dobřeň (Mělník, Česko)

  geografický název

Počet záznamů: 1