Počet záznamů: 1  

Radnice (Nymburk, Česko)

 1. Jméno korporaceRadnice (Nymburk, Česko)
  Místo Nymburk (Česko), Náměstí Přemyslovců 163
  Vznik1524 - započata stavba dnešní radnice
  Události1542 - renesanční úprava
  1686 - barokní oprava po požáru
  1841 - rozsáhlé úpravy radnice
  1939 - neorenesanční úpravy
  1941 - dokončena přístavba k radnici
  2004 - dokončena celková rekonstrukce a restaurování
  Osobnosti Sláma, Bohumil - architekt
  Benda, Břetislav - sochař
  Motyková-Šneidrová, Karla - archeoložka
  PopisNárožní dům s podloubím na západní straně náměstí Přemyslovců a Boleslavské ulice, ve středu města. - První rychta ve městě uváděna koncem 13. stol., tehdy bývala v tzv. Kamenném domě (nymburském hradě). Samostatná gotická budova radnice byla postavena ve 14. stol. na náměstí jako čp. 14 (dnes na jeho místě novostavba spořitelny). Později zde byl šenk, zbořen v 60. l. 20. stol. - Dnešní radnice byla jako pozdněgotická budova s renesančními prvky postavena v l. 1524-1526 snad tovaryši Benedikta Rejta (uváděn Martin Vlach a Jan de Giorgi a polír Václav). Okolo r. 1542 byla budova upravena renesančně, zcela dokončena až r. 1546. Radnice s věží se zvony a hodinami byla během třicetileté války r. 1631 vypálena Sasy, r. 1639 vydrancována Švédy (hodiny přeneseny na Zálabskou bránu), r. 1686 vyhořela při požáru města. Věž a štít do náměstí byly potom sneseny, radnice upravena barokně. Naposledy vyhořela při velkém požáru města v r. 1836. Při následných opravách v l. 1840-1841 zazděno podloubí a některá okna, ostatní zmenšena, průčelí radnice upraveno empírově. Městský úřad potom sídlil v bývalé vile rodiny Nebeských v čp. 449 (dnes ulice Palackého). V l. 1938-1939 budova radnice neorenesančně přestavěna podle plánů architekta Bohumila Slámy (stavitel Václav Bureš, stavbu vedl Ladislav Kohout). Schodiště umístěno za mázhaus, v patře zcela změněna dispozice a vyměněny stropní konstrukce, na nároží domu umístěna bronzová plastika sv. Václava a u schodiště v mázhausu socha českého lva s městským znakem (obojí od Břetislava Bendy). V l. 1940-1941 byla k původní budově podél Boleslavské ulice přistavěna nová část, opět od B. Slámy. - Radnice je nárožní jednopatrový dům s podloubím v přízemí a se sdruženými okny v přízemí i v patře. V přízemí renesanční půlkruhově uzavřený portál se sloupy, z r. 1526. Vstupní síň (mázhaus) sklenuta na středový osmiboký pilíř, v patře poradní sál s původní lunetovou klenbou. - Novodobá rekonstrukce budovy proběhla v l. 2003-2004 podle plánů architekta Josefa Matyáše. Při archeologickém průzkumu (Karla Motyková) sklepení nalezen mj. rozsáhlý soubor zlomků kamnových kachlů, při restaurování (Josef Červinka) pod štukovou výzdobou stropu v obřadní síni nalezeny původně renesanční malby.
  Klíč.slovaradnice * rychty * mázhausy * nástěnné malby * gotika * renesance * baroko * novorenesance
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 512.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 4. Praha: Libri, 2000, s. 528-529.
  ČERNÝ, Jiří. Zastavení 5. - Městská radnice. Městský zpravodaj [města Nymburka], říjen 2004, s. 1.
  JANDA, Vlastimil. Nymburská radnice. Městský zpravodaj [města Nymburka], říjen 2004, s. 1.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (14) - ČLÁNKY
  Radnice (Nymburk, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1