Počet záznamů: 1  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hostín u Vojkovic, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Nanebevzetí Panny Marie (Hostín u Vojkovic, Česko)
  Místo Hostín u Vojkovic (Česko)
  Vznik1290 - postaven raně gotický kostel
  Události1320 - první zmínka o kostelu
  1615 - renesanční úprava kostela
  Osobnosti Uprka, Joža - malíř
  PopisV obci. - Postaven jako románský, později ranně gotický z r. 1290. Vyšehradský probošt Jan r. 1320 uvádí, že v Hostíni stál farní kostel snad již r. 1277. Po přestavbě v r. 1615 zčásti upraven renesančně, v 18. stol. barokně. - Jedná se o jednolodní, obdélný kostel s pětiboce ukončeným presbytářem (z první poloviny 14. stol.), obdélnou předsíní po jižní straně lodi, čtvercovou sakristií po severní straně presbytáře a s hranolovou (románskou?) věží v jihozápadním nároží lodi. Věž členěna dvěma profilovanými gotickými římsami. Presbytář sklenut jedním polem křížové žebrové klenby a paprsčitě v závěru na konzoly, ve dvou případech obličejové (údajně podoba stavitele této části kostela a jeho dcery). Triumfální oblouk lomený, po obou stranách okosený. Loď plochostropá, předsíň sklenuta křížově, sakristie valeně s lunetami. Na severní straně presbytáře obdélný, lomeným obloukem zakončený profilovaný sanktuář, na jižní straně dvoudílné sedile s jednoduchou kružbou a pod okny gotická profilovaná římsa. Portál do sakristie barokní, v obdélném rámci, hlavní portál na jižní straně lodi lomený vyžlabený (gotický ), pravoúhle odstupněný s vloženou konzolou. - Nad vchodem do sakristie bývala nástěnná malba (pelikán, který živí svá mláďata vlastní krví) od malíře Urbana, v současné době překryta vápnem. Nástěnné malby světců na stropě lodi v rozích, z 18. stol., obnovil v l. 1917-1918 malíř Joža Úprka. Také některé tyto malby byly později překryty vápennou malbou. - Zařízení: převážně pseudogotické z r. 1910 (hlavní i vedlejší oltář, kazatelna, zpovědnice a lavice). Staré zařízení bylo zčásti uskladněno v depozitáři muzea ve Velvarech a zčásti zlikvidováno. Varhany umístěné na kruchtě pocházejí z Nového Strašecí, obnoveny v r. 1968. - U kostela dřevěná zvonice.
  Klíč.slovakostely * farní kostely * nástěnné malby * zvonice * románský sloh * gotika * baroko * novogotika
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 442.
  Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie [online]. [cit. 2005-02-10]. Dostupné z: http://www.hostinuvojkovic.cz/kostel.htm.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hostín u Vojkovic, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1