Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Maří Magdaleny (Chlumín, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Maří Magdaleny (Chlumín, Česko)
  Místo Chlumín (Česko)
  Události1362 - první zmínka o kostele
  1732 - vystavěn nový barokní kostel
  Osobnosti Toskánská, Anna Marie Františka - majitelka panství
  Tomášek, František - kardinál
  PopisVe východní části náměstí. - Původně zde stával gotický farní kostel, písemně uváděný již r. 1362. Společně s bývalou tvrzí poničen během husitských válek, zcela zničen během třicetileté války. V r. 1732 nechala majitelka panství, kněžna Anna Marie Františka Toskánská na původním místě znovu vystavět nový barokní kostel, jeden z největších kostelů děkanátu Chlumínského, v bývalé župě Meziříčské. - Jednolodní barokní obdélný kostel s užším obdélným presbytářem půlkruhově ukončeným. V západním průčelí hranolová věž, po severní i jižní straně lodi obdélné přístavky předsíně s oratořemi v patře. Po severní straně presbytáře obdélná, trojboce ukončená sakristie. Věž členěna lizénovými rámci, obdélným portálem a obdélnými okny se segmentovým záklenkem. Boční fasády členěny lizénovými rámci a segmentem ukončenými okny. Na jižní straně gotické lomené okno. Presbytář sklenut plackou a konchou v závěru, loď valenou klenbou s lunetami, předsíně a oratoře plackami. Zvlněná kruchta na sloupech. Na klenbě presbytáře barokní freska letících andělů. - Zařízení: hlavní oltář z poloviny 18. stol.; dva raně barokní boční oltáře; barokní kazatelna; barokní kamenná křtitelnice. Vzácný skládací obraz s výjevy ze života Panny Marie, který do původního kostela daroval císař Karel IV., je dnes součástí galerie hradu Křivoklát. V kostelní hrobce uloženy ostatky bývalých držitelů panství a několika farářů (figurální náhrobek z r. 1612, ve zdi pod kruchtou náhrobní kámen z r. 1599). - Ve zvonici kostela zavěšeny dva zvony. - Okolo kostela bývalý hřbitov (v r. 1830 za obcí zřízen nový), u kostelní zdi dva vzácné akáty, které dovezl z Itálie farář a administrátor František Mlejnský. - V r. 1939 v kostele slavnostně biřmoval arcibiskup pražský, kardinál Karel Kašpar. Svaté biřmování kardinálem Františkem Tomáškem v r. 1970 se stalo tichou demonstrací v době normalizace (na oltáři a věži kostela vlály československé vlajky, kostel byl lidmi zcela zaplněn). - Od r. 1989 byl kostel celkem desetkrát vykraden, nyní již není co krást.
  Klíč.slovakostely * farní kostely * hřbitovy * náhrobky * gotika * baroko * památné stromy * akáty
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 508.
  Chlumín: farní kostel sv. Maří Magdalény [online]. [cit. 2005-02-01]. Dostupné z: http://www.chlumin.cz/kostel.htm.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (3) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1