Počet záznamů: 1  

Dolní Kolo (Nalžovické Podhájí, Česko)

 1. Jméno korporaceDolní Kolo (Nalžovické Podhájí, Česko)
  Jiné jménoMalé Kolo (Nalžovické Podhájí, Česko)
  Hradištko (Nalžovické Podhájí, Česko)
  Místo Nalžovické Podhájí (Česko)
  Cholín (Česko)
  Události1950 - započat archeologický výzkum
  Osobnosti Jansová, Libuše, - archeoložka
  PopisNad pravým břehem řeky Vltavy (Slapské přehrady), východně od obce Cholín, ale v katastru obce Nalžovické Podhájí. - Kopec zvaný Malé (Dolní) Kolo nebo též Hradištko (kóta 409 m n. m.) je tvořen skalnatým ostrohem nad řekou Vltavou a hlubokým údolím potůčku, který se do ní vlévá. Malá homolovitá vyvýšenina o průměru asi 30 x 40 m je od okolního zvedajícího se terénu oddělena na severovýchodě mohutným příkopem o šířce 12 m a hloubce až 7 m. Při archeologickém průzkumu, který probíhal v r. 1950 pod vedením L. Horákové-Jansové (současně s výzkumem sousedního Horního nebo též Velkého Kola), byly zjištěny pozůstatky obydlí, kamenných nástrojů s keramiky z pozdní doby kamenné (eneolitu). Ostrožna byla upravena během vrcholného středověku stavbou tvrze, její součástí byl již zmiňovaný příkop. Ve 13. stol. byly ale značně poškozeny pozůstatky staršího pravěkého osídlení, středověký příkop zcela zničil stopy po možném eneolitickém opevnění.
  Klíč.slovapravěká sídliště * doba kamenná * eneolit * tvrze * středověk * archeologické výzkumy
  CitaceStřední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 209.
  ČTVERÁK, Vladimír; et al. Encyklopedie hradišť v Čechách. Vyd. 1. Praha: Libri, 2003, s. 213.
  CAHA, Milan. Hrady.cz: Dolní Kolo [online]. c2011. [cit. 2011-09-19]. Dostupné z: http://www.hrady.cz/index.php?OID=8346.
  Viz též souvísející Velké Kolo (Nalžovické Podhájí, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1