Počet záznamů: 1  

Mužíková, Růžena, 1926-

 1. Osobní jménoMužíková, Růžena, 1926-, PhDr., CSc.
  Narození Úloh (Česko) - 01.01.1926
  Místo působení Český Brod (Česko)
  Praha (Česko)
  Charakt.Hudební vědkyně a publicistka.
  ŽivotopisAbsolventka gymnázia v Českém Brodě a hudební vědy a estetiky na Filozofické fakultě UK v Praze. Od r. 1950 působila v Ústavu hudební vědy FF UK; zpočátku asistentka, později vědecká pracovnice, docentka pro obor hudební věda a v l. 1988-1990 profesorka pro obor dějiny hudby. Členka vědecké rady FF UK, kolegia děkana, fakultní komise pro řízení vědy. V l. 1986-1989 vedoucí katedry hudební, divadelní a filmové vědy a současně proděkanka FF UK. Předsedkyně redakční rady Acta Universitatis Carolinae. Členka mnoha vědeckých společností, např. Společnosti Antonína Dvořáka, České společnosti pro estetiku ČSAV, Vědecké rady Národního muzea ad. - Zabývá se výzkumem rukopisných středověkých a pozdně středověkých hudebně teoretických pramenů české provenience. Autorka odborných publikací, studií a článků v odborných časopisech a sbornících.
  Klíč.slovahudebníci * hudební vědci * učitelé * vysokoškolští pedagogové * hudební publicisté
  CitaceČeskoslovenský hudební slovník osob a institucí. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965, s. 139.
  Kdo je kdo v současné české muzikologii. 2. vyd. Praha: Agora, 2002, s. 50.
  Druh soub.Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  Databáze národních autorit NK ČR
Počet záznamů: 1