Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Ondřeje (Starý Kolín, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Ondřeje (Starý Kolín, Česko)
  Místo Starý Kolín (Česko)
  Vznik1267 - kostel údajně vysvěcen
  Události1295 - kostel uváděn jako farní
  1740 - dokončena barokní stavba nového kostela
  1905 - dokončena pseudogotická úprava
  Osobnosti Hellich, Josef Vojtěch, - malíř
  Tulka, Josef, - malíř
  Vysekal, Jan, - malíř
  PopisV centru obce, západně od Náměstí, na mírně vyvýšeném pahorku při silnici do Kolína. - Původně raně gotický kostel údajně vysvěcený na den sv. Ondřeje r. 1267. Jako farní připomínán r. 1295. Pravděpodobně s využitím částí staršího zdiva nově vystavěn v l. 1731-1740 podle projektu Tomáše Haffeneckera (dříve mylně uváděn Kilián Ignác Dienzenhofer). Je výrazným příkladem nesantiniovské barokní gotiky. V r. 1761 kostel vyhořel, r. 1871 jeho věž zvýšena o druhé patro a vysokou pseudorománskou helmu. R. 1905 kostel opraven a doplněn nevýraznými pseudogotickými prvky. - Jedná se o stavbu na půdorysu latinského kříže s protáhlou podélnou lodí, krátkou příčnou lodí. Obě ramena lodí jsou po stranách středového čtvercového prostoru křížení uzavřena polygonálně, v prodloužení podélné lodi je presbytář rovněž polygonálně uzavřený. Před západním průčelím hranolová věž. Mezi severním chórem příčné lodi a delším ramenem podélné lodi je sakristie s oratoří v patře. Stěny kostela hladké, s nárožními lizénami, okna hrotitá bez kružeb. Podélná loď sklenuta dvěma poli křížové klenby, prostor nad křížením lodí sklenut kupolí, oba chóry příčné lodi a presbytář šestidílnou paprsčitou klenbou s žebry, podveží plackou a sakristie valeně s lunetami. Na kupoli nad křížením freska Apoteózy sv. Ondřeje, lehká iluzivní malba z poloviny 18. stol. (špatně opravená r. 1859), vnitřek vymaloval v r. 1905 J. Vysekal. V presbytáři zděný sanktuář, zdobený štukem. - Zařízení: pseudogotické z r. 1905, z dílny Petra Buška ze Sychrova. Na bočních oltářích v chórech příčné lodi obrazy sv. Jana Nepomuckého zpovídající královnu Žofii od J. Tulky z r. 1879 a sv. Václav od J. Hellicha z r. 1870. - Ve věži kostela tři zvony, ulité po požáru v r. 1779 Janem Jiřím Kühnerem, na saktusové věžičce dva zvonky s letopočtem 1762. - Okolo kostela hřbitov.
  Klíč.slovakostely * farní kostely * hřbitovy * zvony * nástěnné malby * gotika * baroko * novogotika
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 419.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 3. Praha: Libri, 1998, s. 27.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2009-11-02]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/stary-kolin/kostel-sv-ondreje.
  Viz též souvísející Hřbitov (Starý Kolín, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (11) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1