Počet záznamů: 1  

Klamorna (hrad)

 1. Jméno korporaceKlamorna (hrad)
  Jiné jménoHradiště Klamorna
  Místo Dneboh (Česko)
  Mužský, vrch (Česko)
  Vznik5100 př. Kr. - přibližně první osídlení Klamorny
  Události1300 př. Kr. - přibližná doba osídlení v době bronzové
  1434 po Kr. - existence středověkého hrádku
  konec 19. stol. - započaty archeologické výzkumy
  Osobnosti Píč, Josef Ladislav, - archeolog
  Axamit, Jan, - archeolog
  Šolle, Miloš, - archeolog
  Pleslová-Štiková, Emilie, - archeoložka
  PopisV jižní části skalního masívu plošiny nazývané Hrada (nebo též Staré hrady) od nějž je oddělena jen úzkou šíjí, asi 4 km severovýchodně od Mnichova Hradiště, v katastru obce Dneboh. - Ostrožna dlouhá asi 160 kroků a 40-50 kroků široká, na ní stávalo menší hradiště nazývané Klamorna. Proti sousedním Hradům bývalo opevněno hliněným valem (ještě dnes vysoký 2 m, v základně široký 7 m). Vlastní plocha hradiště je ze dvou třetin zničena bývalým lomem. V okrajových skalách na konci ostrožny jsou vytesány čtyři světničky se záseky pro okna a dveře. Uprostřed dvou světniček jsou ploché kameny, jeden oválný a druhý čtvercový, na něm nezřetelný letopočet 1434(?), snad možné pozůstatky sloupů, které kdysi podpíraly stropy světniček. Přibližně v polovině hradiště, při jižní straně, byla ve skále vytesána čtyřhranná cisterna (o stranách asi 1,5 m a hloubce asi 5 m). Na okrajových skalách jsou také dodnes stopy po dřevěných stavbách v podobě zářezu do kamene pro trámy a opory. - Podle archeologických výzkumů, které zde prováděli od konce 19. stol. postupně J. L. Píč, J. Axamit, M. Šolle a v l. 1953-1959 E. Pleslová-Štiková, byla plošina soustavně osídlena od doby kamenné. Na Klamorně nalezeny předměty ze starší doby kamenné, jako hradiště sloužila Klamorna v mladší době bronzové lidu lužické kultury popelnicových polí. V té době bylo hradiště poprvé celé opevněno i společně se sousední lokalitou Hrada. Val obklopující Klamornu a Hrada byl obnoven a rozšířen v době hradištní, kdy byly sousední Hrada jedním z předních hradišť kmene Charvátů. Osídlení Klamorny přetrvalo i po zániku Hrad, minimálně existovalo po celé 10. stol. Rozvoj Klamorny spadá snad do 12.-15. stol., kdy zde (podobně jako na nedalekých Drábských světničkách) byly na skalním základě vztyčeny mohutné dřevěné stavby. Vzhledem k naprostému nedostatku písemných zpráv nebylo ale dosud možné zjistit poslání ani účel hradu, vztah opevnění na Klamorně k blízkým Drábským světničkám, ani vzájemný poměr mezi oběma hrady. - Tzv. Drábské světničky se nacházejí v severozápadní části lokality Hrada, severně o Klamory, poblíž turistické odbočky z obce Dneboh na Klamornu jsou mohutné zříceniny Píčova statku (ze 16. stol.).
  Klíč.slovaskalní hrady * hrádky * hradiště * zaniklé hrady * doba kamenná * kultura lužická * kultura lidu popelnicových polí * doba bronzová * doba hradištní * archeologické výzkumy * archeologické nálezy
  CitaceANDĚL, Rudolf et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda. 1984, s. 196.
  ČTVERÁK, Vladimír et al. Encyklopedie hradišť v Čechách. Vyd. 1. Praha: Libri. 2003, s. 63-65. ISBN 80-7277-173-6.
  Archeolog.cz: Dneboh, hradiště Hrada [online]. c2012. [cit. 24.7.2012]. Dostupné z: http://www.archeolog.cz/lokalita/sc-dneboh-01/44.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1