Počet záznamů: 1  

Hradenín (Česko)

 1. Geografické jménoHradenín (Česko)
  OkresKolín
  Události1295 - první zmínka o obci
  1786 - zrušen dvůr a založena dnešní obec
  Osobnosti Valdštejnové (rod) - majitelé statku
  PopisObec 12 km západně od Kolína. V historii nazývána též Hradeniny. - Nadmořská výška: 252 m. - Území osídleno již v pravěku, v katastru obce nalezena eneolitická nádoba, v l. 1924-1930 v místě zvaném Na Malých familiích objeveno halštatské birituální pohřebiště s několika desítkami hrobů, v poloze Nad Mlýnem v l. 1976-1979 objeveny pozůstatky keltského sídliště (6.-5. stol. př. Kr.) a v jeho blízkosti hrob z tohoto období. Současně zde bylo nalezeno germánské pohřebiště z období okolo přelomu letopočtu. Hradenín písemně poprvé připomínán k r. 1295, tehdy zde měl majetek zeman Předota z Hradenína. V dalších letech v držení místních vladyků (v l. 1289-1295 Zbyslav z Hradenína, 1295 Brum z Hradenína, v l. 1318-1319 Zbyslav, Litobor, Jindřich a Michal z Hradenína). Jejich zdejší sídlo pravděpodobně zaniklo během bojů o český trůn r. 1308, kdy zahynul i Zbyslav z Hradenína. V dalších letech se Hradenín vytratil z pramenů, znovu se uváděn od r.1398, kdy jej držel bohatý kutnohorský měšťan Mikuláš Písek, užívající přídomku z Hradenína. Za něho zde byla patrně založena gotická tvrz. V r. 1409 koupil Hradenín Reinhard (Rynart) z Mühlhausenu, po jeho smrti ho r. 1423 jeho dcera Ofka postoupila svému strýci Reinhardovi (Rynartovi) ze Sluštic, který zde sídlil až do své smrti v r. 1450. V r. 1437 si ale začal dělat nárok na Hradenín, jako na odúmrť po Reinhardovi z Mühlhausenu císař Zikmund. Spor o odúmrť trval až do r. 1460, kdy ji od krále Jiřího z Poděbrad získala vdova po Reinhardovi ze Sluštic Machna, rozená z Horek. Od r. 1483 se majitelé Hradenína rychle střídali (Mikuláš Dax z Hammerštejna, v l. 1513-1519 Amchové z Borovnice, v l. 1531-1535 Bohumil Horňatecký, v l. 1535-1600 Nečanští z Minic). Místní tvrz byla mezi tím rozšířena a označována jako hrad. Majitelé se zde střídali i během první poloviny 17. stol. R. 1663 prodala Kateřina Magdalena Častolárová statek Hradenín Jiřímu Viktorovi z Valdštejna, který ho připojil ke svému panství Komorní Hrádek. Za Valdštejnů byla ves Hradenín zrušena a všechny její pozemky připojeny ke dvoru, který byl rozšířen. V r. 1720 koupilo hradenínský dvůr s tvrzí od Valdštejnů město Kutná Hora. Před bitvou u Kolína obsadilo 16. a 17. června 1757 Hradenín pravé křídlo císařského vojska, 18. června, v den bitvy, zde byli připraveni granátníci s děly. K boji však v těchto místech nedošlo. V r. 1786 byl hradenínský dvůr zrušen a jeho budovy a pozemky byly postoupeny bývalým poddaným města Kutné Hory. Tím vznikla dnešní obec, její střed si dodnes zachoval půdorys bývalého dvora. - Dnes jsou v obci mohutné pozůstatky bývalé tvrze, při ní sloupková pseudogotická zvonička (z r. 1866). Na severozápadním okraji obce u silnice do Plaňan prostá výklenková kaplička (z 19. stol.).
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * archeologické nálezy * eneolit * doba kamenná * doba železná * doba halštatská * doba římská * Keltové * pohřebiště * majitelé obce * hospodářské dvory * tvrze * výklenkové kaple * zvoničky
  CitaceŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s.138-140.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 231.
  Městys Plaňany: Hradenín [online]. c2010. [cit. 2011-03-08]. Dostupné z: http://www.planany.eu/informace-o-obci/historie-i-soucasnost/.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-03-08]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/hradenin.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (2) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (10) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1