Počet záznamů: 1  

Hradiště Vraník

 1. Jméno korporaceHradiště Vraník
  Místo Vraník (Ledečko, Česko)
  Události1963 - hradiště popsáno
  Osobnosti Maštalíř, Jiří, - historik
  Bubeník, Josef, - archeolog
  PopisSeverovýchodně od osady Vraník, na katastrálním území Ledečko. Raně středověké hradiště v poloze Na Skalách nebo Na Skále nad sázavským meandrem "Přívlacká mušle". První písemné zprávy o hradišti pocházejí z r. 1826, kdy byly jeho pozůstatky mylně považovány za opevnění husitského ležení. Přesnější údaje o nalezišti podal ve své zprávě regionální historik Jiří Maštalíř v 60. letech 20. stol. a poté archeolog Jiří Bubeník. - Vnější linie opevnění se táhne ve směru severozápad-jihovýchod a kryje přístupné území mezi oběma roklemi. Na jihozápadní straně je patrný příkop a silně narušený vnější příčný obloukovitý val, dlouhý asi 400 m, který je pozůstatkem hradby zničené mohutným požárem. O podobě raně středověké zástavby uvnitř asi 7 ha velké plochy nejsou zatím žádné poznatky. Podle ojedinělých nálezů mohlo hradiště existovat již v době bronzové nebo halštatské. Do současné doby neproběhl na hradišti žádný archeologický výzkum.
  Klíč.slovahradiště * opevnění * valy * pravěká sídliště * středověká sídliště * doba bronzová * doba halštatská * archeologické nálezy
  CitaceČTVERÁK, Vladimír et al. Encyklopedie hradišť v Čechách. Vyd. 1. Praha: Libri. 2003, s. 158-159. ISBN 80-7277-173-6.
  BERNAT, Jiří, ŠTĚDRA, Milan. Málo známé hradiště Ledečko - Vraník. Pod Blaníkem. 2013, roč. 17 (39), č. 4, s. 7-9.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1