Počet záznamů: 1  

Drábské světničky (Český ráj, Česko)

 1. Geografické jménoDrábské světničky (Český ráj, Česko)
  Viz též (Širší termín) Český ráj (Česko)
  Místo Dneboh (Česko)
  Olšina (Česko)
  Vznik13. stol.
  Události1430 - hrad obnoven
  1434 - hrad opuštěn
  Osobnosti Menclová, Dobroslava, - archeoložka
  PopisV tzv. Příhrazských skalách 4 km severovýchodně od Mnichova Hradiště, asi 800 m severovýchodně od obce Dneboh, v severní části náhorní plošiny Hrada. – Skalní masív Hrada byl znám již od pravěku, archeologickými výzkumy zjištěno soustavné osídlení od doby kamenné po raný středověk (dobu hradištní). Jižnější středověký skalní hrádek Klamorna existoval snad v 12.-15. stol., hrad na Drábských světničkách byl podle archeologických výzkumů (D. Menclová z AÚ ČSAV) založen ve 13. stol. a byl poslední etapou stálého osídlení skalního masívu Hrada. Během husitských válek byly Drábské světničky v l. 1425-1430 husity využívány jako strážní hrad, z něhož kontrolovali cestu údolím Jizery. Brzy po r. 1434 byl hrad opuštěn a zanikl. Během třicetileté války jeho pozůstatky sloužily jako úkryt okolního obyvatelstva před císařskými i švédskými vojsky. Během druhé světové války zde snad přebývali partyzáni. - Jedná se typický skalní hrad, který se rozkládal na sedmi pískovcových blocích oddělených úzkými štěrbinami. Část staveb do nich byla přímo vytesána (18 světniček), roubené dřevěné stavby (pravděpodobně 7; dnes nedochované) byly přistavěny na vrcholech skal. Jednotlivé skalní bloky byly propojeny dřevěnými mostními konstrukcemi (asi 6 mostků). Skalní blok, z něhož se původně vstupovalo do hradu, téměř úplně zničen. Hlavní vchod do hradu byl pravděpodobně přes padací most, který spojoval nejvýchodnější skalní blok s areálem Hrada. Skála bývala opevněna palisádou, vstup chránila mohutná dřevěná věž (po ní dochovány kapsy kotvících trámů) s vrátnicí. Dalším můstkem přístup do obytných prostor hradu. Světničky vytesané v pískovci sloužily především jako zásobárny, obytné místnosti byly převážně v dřevěných budovách. Významným prostorem Drábských světniček je kaple s tesanou lavicí a vyvýšeným oltářem, objevená teprve r. 1921. Podle nálezů byla kaple katolická, kalich na oltář dodatečně vytesán teprve ve 20. stol. Některé skalní hrany byly osazeny ochozy, dochovaly se také zbytky pěti tesaných chodeb. Dvě světničky v nejzápadnějším nízkém skalním bloku pravděpodobně pocházejí ze 17. stol., z období třicetileté války. - O středověkém hradu a jeho majitelích se nedochovaly žádné písemné zmínky. Při jeho stavbě byly dokonale využity terénní podmínky, vznikla tak ve své době téměř nedobytná pevnost. Vlivem povětrnostních vlivů se ale pískovec rozpadá a zbytky hradu mizí. R. 1930 vznikl dnešní turistický přístup rozšířením pukliny z jihu a jednotlivé skalní bloky byly spojeny soustavou žebříků, schodů a mostu. Model Drábských světniček dnes instalován v muzeu v Mnichově Hradišti.
  Klíč.slovaskály * skalní hrady * skalní světničky * skalní kaple * archeologické výzkumy
  CitaceANDĚL, Rudolf et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda. 1984, s. 102.
  DURDÍK, Tomáš. Encyklopedie českých hradů. Vyd. 1. Praha: Libri. 1995, s. 81. ISBN 80-901579-8-X.
  Zdroj datwww (Interregion Jičín)
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (2) - Odborná literatura, mapy
  (12) - ČLÁNKY
  (2) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1