Počet záznamů: 1  

V Souškách (Česko : významný krajinný prvek)

 1. Geografické jménoV Souškách (Česko : významný krajinný prvek)
  Jiné jménoNa Souškách (Česko : významný krajinný prvek)
  Významný krajinný prvek V Souškách (Česko)
  Místo Starý Kolín (Česko)
  PopisÚzemí severovýchodně od Starého Kolína. Nadmořská výška v rozmezí od 195 do 198 m. – Plocha významného krajinného prvku je ohraničena ze severu řekou Labe, na jihu tokem Černé struhy, na východě uměle vytvořeným náhonem pro vodní elektrárnu a na západě říčkou Klejnárkou. – Povrch celého území, které je ostrovem, je plochý. Terénní nerovnosti jsou pozůstatkem odříznutých a bezvodých říčních ramen. – V území je zachován rozsáhlejší lužní les, porost starých dubů a jedna větší vodní plocha. Zbylou výměru představují chudá pole a několik kosených luk. Roste zde obtížně vymezitelná vegetace, lemující vodní toky a cesty a vyplňující sníženiny v říčních ramenech. Dále se na území nachází několik přírodně hodnotných biotopů - lužní lesy, aluviální louky, keřové vrbiny, porosty ostřic a kopřiv a smrková monokultura. – Mezi nejčastější druhy lužních lesů patří dub letní, habr obecný a jasan ztepilý, z bylin pak česnek medvědí, plicník tmavý, sasanka hajní, orsej jarní, bršlice kozí noha a svízel přítula. Zastoupena jsou také společenstva vodních rostlin - stulíky, lekníny, rdest kadeřavý. Pobřeží tvoří rákos obecný a kosatec žlutý. Zajímavostí je výskyt ambrozie trojklanné. – Fauna je na území rozmanitá, jde o mozaiku přirozených i člověkem uměle vytvořených stanovišť. Žije zde velké množství bezobratlých živočichů - kolem šedesáti druhů pavouků, z brouků střevlíci, potemníci a velcí drapčíci. Z obojživelníků patří k typickým obyvatelům skokan štíhlý, rosnička zelená a ropucha obecná, z ptáků žluva hajní, strakapoud velký a slavík obecný. V celém území bylo zaznamenáno také 26 druhů motýlů.
  Klíč.slovachráněné krajinné oblasti * chráněná území * flóra * lužní lesy * vodní rostliny * fauna * obojživelníci * bezobratlí * ptáci * motýli
  CitaceV Souškách: významný krajinný prvek. Kolín : Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí, 2017.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1