Počet záznamů: 1  

Přírodní rezervace Černínovsko (Mělník-oblast, Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní rezervace Černínovsko (Mělník-oblast, Česko)
  Jiné jménoČernínovsko
  Místo Libiš (Česko)
  OkresMělník
  Vznik16.03.1950 - vyhláška MŠVU
  PopisPřírodní rezervace na levém břehu řeky Labe, mezi obcí Libiš a Štěpánovským mostem. - Rozloha: 10,14 ha; nadmořská výška: 159-163 m. - Úkolem je udržet toto poměrně známé mrtvé labské rameno s plně rozvinutým polabským luhem jako ukázku vodního stanoviště typického pro nivu nížinné řeky. - Jedná se o rovinu tvořenou pleistocenními a holocenními náplavami písků a štěrkopísků na horninách spodního turonu, které v různé mocnosti překrývá labská nivní hlína červenka. V lužním lese je několik menších sníženin s malými tůňkami. Půdy tvoří hnědý glej a hnědá vega, vývoj směřuje k hnědozemi. - Na území přítomny všechny hlavní lužní dřeviny. Vlivem onemocnění grafiózou poklesl výskyt jilmu, jasan byl rozšířen patrně uměle. V ochranném pásmu lužní les tvořen několika společenstvy od olšin na nejvlhčích místech až po fragmenty dubohabřin na nejsušších stanovištích. Ve vlastní rezervaci roste stulík žlutý a okřehek hrbatý a menší, v rákosinách a pobřežních porostech řada dalších rostlinných druhů. - Ve vodním prostředí žije řada druhů drobných korýšů, vodních roztočů a hmyzu (např vzácnější druhy střevlíků a drabčíků). Vodní společenstva ovlivňuje bezkyslíkový režim vzniklý hnitím listí, napadaného do vody v zimních měsících. V rezervaci hnízdí slípka zelenonohá, lyska černá, kachna divoká, z lužních ptáků např. ledňáček říční, slavík a žluva hajní. - Rezervace ohrožena především zazemňováním a zarůstáním labského ramene, způsobenými velkým množstvím stromové opadanky a umrtvením říčního toku v důsledku regulace a splavnění řeky Labe. Nezanedbatelné je také ohrožení chemickým a pevným spadem ze závodu Spolana Neratovice, rovnováhu vodních společenstev narušují rybáři osazováním nevhodné druhové skladby ryb. Ochrana území by měla směřovat k důsledné kontrole splachů z okolní zemědělské krajiny a ze strany Spolany Neratovice, mrtvé rameno řeky by mělo být prohloubeno a pročištěno probagrováním.
  Klíč.slovapřírodní rezervace * chráněná území * geomorfologie * půdy * lužní lesy * rostlinná společenstva * ptáci * hmyz * chemický průmysl
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1999, s. 98.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (5) - ČLÁNKY
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.