Počet záznamů: 1  

Přírodní rezervace Louky u rybníka Proudnice (Kolín-oblast, Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní rezervace Louky u rybníka Proudnice (Kolín-oblast, Česko)
  Jiné jménoLouky u rybníka Proudnice
  Místo Hradišťko II (Kolín, Česko)
  OkresKolín
  Vznik21.02.1994 - vyhláška OÚ Kolín
  PopisLouky podél jihozápadního okraje rybníka Proudnice, v katastrálním území obce Hradišťko II. - Rozloha: 17,85 ha; nadmořská výška: 210-215 m. - Úkolem je ochrana vlhké slatinné louky a rákosiny s biotopem četných ohrožených druhů rostlin a významnou ornitologickou lokalitou. - Územím probíhá hranice mezi svrchnokřídovými slínovci středoturonských jizerských vrstev na jihu a vápnitých svrchnoturonských teplických vrstev na severu. V erozních rýhách se vyskytují hlinitopísčité půdy, podél břehu rybníka z části zamokřené nivní půdy, na ostatním území mělké těžší hnědozemní půdy. - Území je bezlesé, roztroušeně se vyskytují zejména topoly a vrby. Na podmáčených půdách rostou vstavačovité rostliny (prstnatec májový a pleťový a vstavač řídkokvětý), z dalších druhů např. pěchava bažinná, tuřice Davallova, kozlík dvoudomý aj. Vlhké louky přecházejí v druhově chudé rákosiny. - Žije zde biotop ptactva vázaný na mokřady. Běžně čejka chocholatá, moták pochop rákosní a četné druhy rákosníků. V minulosti bylo pozorováno hnízdění břehouše černoocasého, byl zde viděn i bukač velký. Z obojživelníků skokan štíhlý a ropucha obecná. - Louky jsou pravidelně koseny, území je využíváno myslivecky. Ohrožení hrozí v podobě splachů a zarůstání lučních společenstev dřevinami.
  Klíč.slovachráněná území * přírodní rezervace * louky * slatiny * mokřady * hnízdiště * ptáci
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 51.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.