Počet záznamů: 1  

Národní přírodní památka Medník (Česko)

 1. Geografické jménoNárodní přírodní památka Medník (Česko)
  Jiné jménoMedník (Česko : národní přírodní památka)
  Místo Hradišťko (Praha-západ, Česko)
  OkresPraha-západ
  Vznik31.12.1933 - výnos MŠANO
  Události11.02.1942 - výnos MŠANO
  1965 - vybudována naučná stezka
  2009 - stezka zrekonstruována
  PopisLevý břeh kaňonu řeky Sázavy mezi obcemi Pikovice a Luka pod Medníkem, 700 m západně od Velkého Medníku, na severních a severovýchodních svazích Malého Medníku. - Rozloha: 19,02 ha, nadmořská výška: 208-398 m. - Rozsáhlý lesní komplex s přirozenou skladbou v kaňonu řeky Sázavy. Podklad tvoří jílovské pásmo ze stlačených vyvřelin, převládají bazické vyvřeliny, uplatňují se i kyselejší typy granodioritového složení. V terasovitých štěrkopíscích drobné odvaly a prohlubně svědčící o těžbě zlata. Kamenité svahoviny, otevřené droliny, středně humózní hnědé lesní půdy a na skalách rankery. - Území je jedinou lokalitou kandíku psího zubu (Erythronium dens-canis) v České republice. Z dalších rostlin výskyt ostřice chlupaté, tařice skalní, tisu červeného aj. Lesní porost tvoří 25 druhů dřevin, převážně zastoupen habr. Bohatá společenstva bezobratlých, z obratlovců výskyt mloka skvrnitého, ještěrky zelené, z ptáků datel černý, žluna zelená, strakapoud velký ad. - Medníkem prochází stejnojmenná naučná stezka vybudovaná již v r. 1965 jako první v Čechách. V r. 2009 byla zrekonstruována. Nová stezka je okružní, dlouhá asi 5 km, 14 panelů seznamuje s přírodními zajímavostmi, je doplněna o herní prvky pro děti a odpočivadlo na vyhlídce pod Malým Medníkem.
  Klíč.slovapřírodní památky * národní přírodní památky * kaňony * stráně * flóra * fauna * chráněné druhy * naučné stezky
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 28.
  KŘÍŽOVÁ, Ivana. Vydejte se na výlet po naučné stezce Medník. Pod Blaníkem, 2011, č. 2, s. 7.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (22) - ČLÁNKY
  Národní přírodní památka Medník (Česko)

  geografický název

Počet záznamů: 1