Počet záznamů: 1  

Neprobylice (Česko)

 1. Geografické jménoNeprobylice (Česko)
  OkresKladno
  Události1317 - první zmínka o obci
  PopisObec na Pozdeňském potoce, 6 km severozápadně od Slaného. - Nadmořská výška: 251 m. - Území osídlené již v pravěku, v poloze zvané Na Mourově k Moráni nalezeno pohřebiště s 24 hroby kultury únětické. První písemná zpráva o obci z r. 1317, tehdy zde zmiňován vladyka Michal z Neprobylic. Již r. 1348 zde stál farní kostel a patrně také tvrz. V majetku vladyků z Neprobylic zůstala obec i po husitských válkách. V 16. stol. zde dokonce stály dvě tvrze, hořejší a dolejší, které patřily jednotlivým větvím vladyckého rodu. Do r. 1572 postupně koupil a sloučil oba díly obce Václav Pětipeský z Chyš a z Egerberku, tehdy zcela zanikla dolní tvrz. Po bitvě na Bílé hoře Pětipeským majetek zkonfiskován, poté dán do zástavy Jaroslavu Bořitovi z Martinic, který Neprobylice r. 1639 koupil a připojil ke smečenskému panství. R. 1741 zbořen starý farní kostel pod tvrzí, na návrší nad obcí byl vystavěn kostel nový. V r. 1770 zrušen i místní hřbitov zvaný Na Krchově. Martinicům Neprobylice patřily až do konce feudalismu, v r. 1774 však Martinicové své poddané utiskovali již natolik, že se robota změnila v úplné otroctví (robotu zmírnil tzv. robotní patent v r. 1775). - Dnes v obci kostel sv. Ducha, na návsi replika renesanční zvonice, v severní části obce, na návrší zbytky bývalé tvrze. Na návsi menší chalupy a usedlosti vystavěné po obnově obce po třicetileté válce, nejhodnotnější v celém regionu je usedlost čp. 14 u potoka s gotickým kamenným ostěním v hrázděné komoře. Většina domů v obci je klasicistních a secesních.
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * majitelé obce * doba bronzová * kultura únětická * pohřebiště * tvrze * zaniklé tvrze * kostely * zvonice * lidová architektura * roubené stavby * robota * gotika * klasicismus * secese
  CitaceSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 8. Praha: Argo, 1996, s. 141-143.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 466.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 301.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 166-167.
  PODPĚRA, Dobromil. Z neprobylické kroniky. Slánské listy, 27.10.2003, roč. 11, č. 21, s. 12.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (2) - Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  (5) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (17) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1