Počet záznamů: 1  

Přírodní památka Třemešný vrch (Příbram-oblast, Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní památka Třemešný vrch (Příbram-oblast, Česko)
  Jiné jménoTřemešný vrch
  Místo Brdy, hory (Česko)
  Přírodní park Třemšín (Česko)
  Vznik21.12.1987 - Výnos MK ČSR
  PopisKóta 696m, 2 km jižně od Hutí pod Třemšínem. - Rozloha: 2,07 ha; nadmořská výška: 670-696 m. - Původním úkolem byla ochrana ostrůvku zachovalého svahového lesa s výskytem lýkovce jedovatého, s bohatým podrostem a drobnou faunou. - Jedná se o nevysokou, ale výraznou vyvýšeninu z jemnozrnného melanokratního granodioritu (hlubinná žulová hornina) uprostřed území chudých kambrických slepenců. Povrch tvoří výživné hnědé lesní půdy, na skalním výchozu ostrůvek rankeru. Svou humózní půdou se území nápadně liší od půd v okolí. Lesní porosty jsou blízké přírodě; převážně klenová bučina, jilmy jsou většinou zničené grafiózou. V okolí převládají smrkové porosty. Bohaté bylinné patro s porosty česneku medvědího, kyčelnice devítilisté a kokoříku přeslenatého. Žije zde nápadně bohatá měkkýší fauna, ojediněle i karpatský plž Macrogastra tumida. Z ptáků jsou to druhy horských lesů, např. sýkora uhelníček, křivka, lejsek černohlavý, šoupálek dlouhoprstý aj. - Území ohroženo možným náletem nevhodných dřevin, původní lýkovec jedovatý již značně ustoupil.
  Klíč.slovachráněná území * přírodní památky * geomorfologie * půdy * lesy * keře * rostliny * živočichové * měkkýši * ptáci
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 172.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  Přírodní památka Třemešný vrch (Příbram-oblast, Česko)

  geografický název

Počet záznamů: 1