Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Václava (Mníšek pod Brdy, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Václava (Mníšek pod Brdy, Česko)
  Místo Mníšek pod Brdy (Česko)
  Vznik1756 - dokončena stavba kostela
  Události1868 - přistavěna věž
  Osobnosti Spitzer, Jan Václav - malíř fresek
  Platzer, Ignác František - sochař, řezbář
  Brandl, Petr - malíř
  PopisNa svažitém náměstí. - Původní kostelík sv. Václava byl stále opravovaný, pobořený v husitských bouřích a za třicetileté války. Dnes v prostoru budovy městského úřadu. Nový kostel sv. Václava postaven v l. 1743-1756 za Ignáce Unwerta, stavitel není znám, někdy přisuzován Kiliánu Dienzenhoferu mladšímu. Upravovaný počátkem 19. stol., průčelní věž přistavěna r. 1868. – Barokní, jednolodní, obdélný kostel se zaoblenými kouty a širší středovou částí a s čtvercovým, segmentem ukončeným presbytářem. Po stranách presbytáře obdélné sakristie s oratořemi v patře, po stranách vstupního čtvercového prostoru obdélná kaple. Na bočních fasádách středové a boční rizality a obdélná okna s polokruhově odsazeným záklenkem. Vstupní průčelí členěno pilastry a jednoduchým obdélným portálem. Nad středovým rizalitem historizující hranolová věž. Vnitřek sklenut plackami; stěny členěny pilastry, úseky vlysu a římsy tvoří nad zaoblenými kouty volutovou římsovou sponu. Na klenbách v presbytáři freska Nejsvětější Trojice, v lodi výjev ze života sv. Václava od J. V. Spitzera z r. 1756, obnovený r. 1887. – Zařízení: hlavní oltář portálový, sloupový z doby okolo r. 1775 má zvláštnost - nemá obvyklý oltářní obraz, ale je tvořen výhradně sochami. Uprostřed je postava patrona kostela sv. Václava, který klečí před Palladiem země české. Je tu výrazný anachronismus - není totiž v oděvu své doby, ale má na sobě rytířské brnění z doby mnohem pozdější. Po stranách oltáře jsou umístěny sochy zemských patronů. Sochařská výzdoba je z dílny sochaře a řezbáře Ignáce Platzera. V kostele dále dva protějškové rokokové oltáře v lodi (sv. Jana Křtitele a Ukřižování); ve středové části lodi dva rokokové panelové oltáře (sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého); rokoková kazatelna a vyřezávané lavice s akantovou a páskovou ornamentikou. Na pilíři triumfálního oblouku poutní soška Panny Marie z r. 1802, přenesená sem z poutního místa Mariazell. Na protější straně figurální náhrobek hrabat z Umwerthu od V. Prachnera z r. 1820; v podkruchtí dva poškozené figurální náhrobky ze 16. stol. V kapli při vchodu jesličky od sochaře F. Bartoše z l. 1947-1951. Po poničení Skalky poddolováním v 50. letech 20. století byly převezeny do kostela některá umělecká díla, nejcennější nástěnný obraz sv. Máří Magdalény od Petra Brandl umístěný původně na stropě klášterního refektáře - restaurátory přenesen na plátno a umístěn do kostela na stěnu vlevo od oltáře. Barokní varhany opraveny v r. 1851, hráli na nich význační varhaníci - Haan, Hataš, Jakoubek, Ryba, mistr Dvořák i Marie Wagnerová-Černá. - V l. 1996-2000 došlo k opravě fasády kostela a obvodní zdi z iniciativy občanů. Kolem kostela hřbitov.
  Klíč.slovakostely * hřbitovní kostely * sochy * poutní místa * náhrobky * baroko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 415-416.
  VESELÝ, Miloš, BALKOVÁ, Jarmila. Kostel sv. Václava. Mníšek pod Brdy: Rorejs Mníšek, 1997. s. 23-24.
  Viz též souvísející Hřbitov (Mníšek pod Brdy, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (11) - ČLÁNKY
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.