Počet záznamů: 1  

Tvrz Smrk

 1. Jméno korporaceTvrz Smrk
  Místo Smrk (Rakovník, Česko)
  Události1424 - pravděpodobné datum vypálení tvrze
  1555 - první zmínka o tvrzišti
  1962 - povrchové průzkumy
  Osobnosti Břetislav - český kníže
  Fibiger, Karel, - regionální historik
  PopisAsi 1 km severovýchodně od dnešní obce Smrk u Nové Vsi, pod vrchem Chmelištný, v lese Na Šancích. - Podle nedoložené domněnky (K. Fibiger) byla osada Smrk s tvrzí založena po r. 1035, kdy zdejší kraj osidloval kníže Břetislav I. polskými zajatci Hedčany. Tvrz střežila zemskou stezku vedoucí z Rakovníka přes Rabštejn do Bavorska. Písemně byla obec Smrk poprvé uváděna r. 1275, tehdy zde sídlil Sulislav z Trnovan. Tato obec stávala v blízkosti bývalého Křečkovského mlýna (dnes neexistující), spolu s tvrzí byla patrně r. 1424 vypálena při střetu táborských husitů s plzeňskými křižáky. Obec Smrk byla potom znovu vystavěna jihozápadněji od původní obce, tvrz zanikla. Jediná zpráva o samotné tvrzi pochází z r. 1555, tehdy z ní zbylo již jen tvrziště. - Dodnes dochované tvrziště vykazuje lokalitu tzv. typu motte (z francouzského la motte - hrouda, kopeček), což značí objekt vzniklý vyhloubením příkopu, uměle navršeným pahorkem (o průměru 40-50 m) pro stavbu věžovité tvrze a stejně tak uměle navršeným valem. Na vnitřní straně valu tvrziště Smrk je zřetelný 1-2 m široký ochoz, za ním kolem dokola asi 4 m hluboký a 1 m široký suchý příkop. Na koruně valu bývala patrně dřevěná palisáda. Prostor na středovém pahorku (ve výši 6-7 m), kde stávala budova tvrze Smrk má maximální rozměr 12 x 12 m. Tvrz byla pravděpodobně dřevěná, s kamennou podezdívkou. Nebyla archeologicky prozkoumána, protože každý zásah do terénu by tuto celistvou kulturní památku nenávratně porušil. Celé tvrziště je dnes navíc porostlé vzrostlým smíšeným lesem. Takto malá tvrz měla jistě minimální obranyschopnost, k vyjádření nadřazenosti majitele (vladyka nebo zeman) byla postačující. - V centru tvrziště jsou dnes patrné výkopy po průzkumu Vlastivědného kroužku z Jesenice z l. 1962 a 1965, během kterého zde byly nalezeny nepatrné stopy po někdejším osídlení (několik zlomků keramiky a železných předmětů). - Od r. 2002 probíhá na lokalitě pravidelný povrchový průzkum, v r. 2005 byl objekt tvrziště a několik špatně přístupných pozůstatků vesnice geodeticky zaměřen a zakreslen.
  Klíč.slovatvrze * tvrziště * zaniklé obce * zaniklé osady * archeologické nálezy * archeologické výzkumy
  CitaceOkolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 344.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 16.
  BLAŽKOVÁ, Kateřina. Po stopách zaniklých sídel: katalog k výstavě středověkých nemovitých archeologických památek Rakovnicka. Muzeum T. G. Masaryka: Rakovník, 2008, s. 7-9, LOMECKÁ, Jana; NEUSTUPNÝ, Zdeněk.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.