Počet záznamů: 1  

Divadlo Na Kovárně (Poděbrady, Česko)

 1. Jméno korporaceDivadlo Na Kovárně (Poděbrady, Česko)
  Jiné jménoDivadlo Na Zámku (Poděbrady, Česko)
  Místo Poděbrady (Česko), náměstí krále Jiřího 1/1
  Události1861
  založen ochotnický soubor Jiří
  1881 - založeno Jiříkovo divadlo
  1937 - divadlo vyhořelo - 1941 - započata přestavba zámecké kovárny
  25.04.1942 - premiéra Divadla Na Kovárně
  1987 - započata rekonstrukce divadla
  19.12.2000 - kolaudace obnoveného divadla
  Osobnosti Turinský, František - obrozenecký básník a dramatik
  Kerhart, Oldřich - malíř
  Freiwald, Jindřich - architekt
  Řezníčková-Zoubková, Vojtěška, - malířka
  PopisV historickém centru města, v severní části zámeckého areálu. - Již r. 1820 sehráli místní studenti (mj. i František Turinský) a několik zámeckých úředníků divadelní představení v bývalé hradní kapli, r. 1861 zde nově založený Ochotnický spolek Jiří sehrál své první představení. Na žádost majitele zámku, barona Siny, museli ale r. 1879 ochotníci kapli vyklidit. Hráli potom v provizorním prostoru sálu hostince U zeleného stromu na jižní straně náměstí. Počátkem r. 1881 se ochotníkům podařilo získat část bývalých kasáren, koncem téhož roku bylo tzv. Jiříkovo divadlo slavnostně otevřeno veselohrou Dcery pana Zajíčka. Při příležitosti oslav 25. výročí trvání ochotnického spolku bylo r. 1886 divadlo částečně přestavěno a rozšířeno o 6 lóží. Výzdobu divadla prováděl pražský malíř-dekoratér Gustav Kubeš (opona sloužila potom ještě ochotnickému spolku v Osečku, dnes v depozitáři Polabského muzea.) Největší rozkvět zaznamenalo divadlo v l. 1911-1937, poslední větší úpravy interiéru proběhly v r. 1925 podle návrhu poděbradského rodáka, malíře Oldřicha Kerharta. V r. 1937 však divadlo kompletně vyhořelo. Následně byl založen Sbor pro postavení Jiříkova divadla, který organizoval peněžní sbírky na výstavbu nového vlastního divadla (myšlenka již z r. 1920). Hlavním organizátorem byl učitel a ochotnický režisér Jan Rada, plány vypracoval architekt Jindřich Freiwald (divadlo v Hronově, Chrudimi a Kolíně). Mezitím byl r. 1934 v Poděbradech založen druhý divadelní soubor s názvem Tyl, požár Jiříkova divadla svedl oba poděbradské soubory na tylovskou scénu v sálu hotelu Záložna. Snahám o výstavbu nového divadla udělala konec fašistická okupace Československa. Režisér Rada potom přišel s nápadem využít pro divadlo bývalou zámeckou hospodu Na Kovárně (v té době garáže a skladiště), vlastník zámku, ředitelství lázeňské společnosti s touto variantou souhlasil, znovu byl osloven arch. Freiwald. Přestavbu severní a východní části zámeckého podhradí na nové divadlo prováděl poděbradský stavitel Josef Noháček, jeviště se sgrafitovým obrazem nad portálem místní malířka Řezníčková-Zoubková. Finance byly pořízeny z příspěvků od institucí a občanů a z výtěžků z ochotnických představení v Záložně. Za necelých 9 měsíců bylo 25. dubna 1942 nové zámecké divadlo Na Kovárně slavnostně otevřeno hrou Ladislava Stroupežnického Naši furianti. V divadle byla odehrána ještě 63 představení, ale pak byl divadelní spolek úředně rozpuštěn a správcem divadla se stalo Město Poděbrady. - V r. 1987 si havarijní stav divadla vynutil jeho celkovou rekonstrukci, která trvala do 19. prosince 2000. - V současné době divadlo slouží jako prostor pro hostující divadelní představení a koncerty. Nemá vlastní stálý divadelní soubor.
  Klíč.slovadivadla * ochotnická divadla * ochotnické spolky * zámecká divadla * zámky
  CitaceLANGR, Ladislav. 75 let Divadla Na Kovárně. Poděbradské noviny. 26.4.2012, roč. 21, č. 9, s. 5.
  Divadlo na zámku: historie [online]. [cit. 31.5.2012]. Dostupné z: http://divadlopodebrady.cz/.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (14) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1