Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Martina (Kostelec nad Labem, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Martina (Kostelec nad Labem, Česko)
  Místo Kostelec nad Labem (Česko)
  Události1361 - první zmínka o kostelu
  1769 - kostel rozšířen
  PopisNa výrazné vyvýšenině v severní části města. - Původně farní (dnes hřbitovní) kostel postavený ve druhé polovině 13. stol., písemně poprvé zmiňován r. 1361. Přestavěný pozdně goticky, v 17. stol. upravena kaple. R. 1769 rozšířen o západní věž a postavena kruchta. V době josefínské sloužil jako skladiště střelného prachu. Obnoven v r. 1894. - Prvním známým duchovním při kostele byl Volok, okolo r. 1359. Zdejší kněz Mikuláš (podle V. Tomka) snad již před Husem schvaloval vysluhování Večeře Páně pod obojí způsob. - Jedná se o trojlodní kostel s obdélným polygonálně ukončeným presbytářem se sakristií po severní straně a s kaplí po straně jižní. V zadním průčelí hranolová věž členěná lizénovými rámci, lizénami a obdélnými, polokruhem sklenutými okny. Profilované hrotité gotické portály a hrotitá okna s bohatými různotvarými kružbami. Presbytář a sakristie sklenuty křížovou žebrovou klenbou na konzoly, trojlodí dělené asymetrickými pilíři je plochostropé. V jižní kapli valená klenba s lunetami. Hlavní loď se otvírá do boční lodi arkádami na pilířích s lomenými oblouky. Oblouky arkády na severní straně podepřeny polosloupy s jednoduchou hlavicí. - Zařízení: hlavní oltář novogotický; kazatelna z doby okolo r. 1700. Barokní sochy sv. Floriána a arch. Michaela (?) v lodi z 18. stol. Při vchodu na schodišti kamenná barokní socha sv. Václava. Ve stěně pod kruchtou znakový náhrobek Smiřických z r. 1561 a Vančurů z Řehnic (červený náhrobek) z r. 1582, další (dnes nečitelné) náhrobky nesly jména Johany z Vřesovic, Fabiána Sekerky ze Sedčic, Jiřího Berky z Dubé a Jana Šlechty ze Všehrd. Pod schody v dlažbě kostela náhrobek kněze Jindřicha Hostounského. V kapli oltář Panny Marie. - Okolo kostela hřbitov. - Při kostele sv. Martina existovalo literátské bratrstvo, které v r. 1577 vlastnilo kancionál psaný na pergamenu a zdobený drobnomalbami. Po zrušení literátských bratrstev musel být kancionál r. 1783 odevzdán krajskému úřadu v Kouřimi pro univerzitní knihovnu v Praze.
  Klíč.slovakostely * farní kostely * hřbitovní kostely * náhrobky * gotika * literární texty * kancionály
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 110.
  Kostelec nad Labem: památky [online]. [cit. 2006-01-17]. Dostupné z: http://www.kostelecnlab.cz/pages/pamatky.htm.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (12) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1